Ристановски Борко и Венка Закључак о исправци грешке

Крџић Осман Закључак о исправци грешке

Живковић Мирко Закључак о исправци грешке

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор Крстевски Вере и Вистаћ Александра против Закључка број ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016

Мајсторовић Драган – закључак о исправци грешке

Мајсторовић Драган – Услови ЕПС и услови за пројектовање и прикључење

 

Електронске дозволе

Потврде о правоснажности

Грађевинске дозволе

Члан 45

Употребне дозволе

Локацијски услови