Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП за потребе изградње стамбено-пословног објекта спратности П+2 ул. Димитрија Туцовића бр.48 Панчево, кат.парцела бр. 3488 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

27/11/2020|

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

20/11/2020|
Go to Top