Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП Саоб. прик. на к.п.топ.бр.23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2 и 24/3 КО Панчево, на држ. пут II реда 130 Панчево-Јабука на к.п.топ.бр.8002/10 КО Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

29/04/2022|
Go to Top