Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП на кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево, за изградњу стамбено- пословног објекта, улаз 1: По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+5+Ман

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

15/10/2021|

ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село [...]

07/10/2021|
Go to Top