Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

//Урбанизам и грађевина
2612, 2016

Јавни увид нацрта ПДР Бела Анта у Долову

Нацрт наведених планских докумената, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спр [...]

2612, 2016

Рани јавни увид измена и допуна ПГР Ц1

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем текс [...]

1512, 2016

Јавна презентација УП за изградњу зграде за трговину на велико и мало-супермаркет

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

2911, 2016

Јавни увид Нацрта ПДР за двоструки 110 KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

Нацрт наведених планских докумената, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спр [...]

1511, 2016

ПГР Банатски Брестовац

Циљ израде Концепта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, деф [...]

Accessibility
Затворити