Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавни увид Нацрт Измена и допуна ПДР за подручје северне индустријско пословно производне зоне у Панчеву

Јавни увид Плана , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 05.04.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске [...]

05/04/2024|

Јавни увид Нацрт Измена и допуна ПГР целина 7 Лука Дунав GREEN FIELD “ Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево

Јавни увид Плана и Стратешке , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 29 .03.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у зг [...]

29/03/2024|

ПДР за изградњу инфраструктурних објеката- енергетских и оптичких водова У К.О. Старчево, К.О. Војловица И К.О. Панчево

Циљ израде Плана је стварање основа за изградњу прикључних електроенергетских и фибероптичких водова који би служили за повезивање комплекса „Ветроеле [...]

19/02/2024|
Go to Top