Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Измене и допуне ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије [...]

23/10/2023|
Go to Top