Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП на кат.парцелама 3530, 3531, 3529/1, 3532, 3576, 3534, 3541, 3575, 3549, 3553, 3554, 3555, 3551, 3552/1, 3533 и 3550 КО Војловица

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

09/04/2021|
Go to Top