Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

//Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавни увид измене и допуне ПГР Комплекса ХИП “ Петрохемија“, ХИП“Азотара“ и НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31.05.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Гра [...]

31/05/2019|

Јавни увид измене и допуне ПДР „ Green-field 1“ Еко-индустријске зоне јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31.05.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Гра [...]

31/05/2019|

Јавна презентација УП за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, кат.парцела бр.6743/16 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

25/04/2019|

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПП подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница мађарске и извештај о стратешкој процени утицаја

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у даљем тексту: [...]

15/04/2019|

Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у Долову

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у [...]

06/03/2019|
Величина слова
Контраст