Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП кат.парцеле топ.бр.6210 КО Панчево, за потребе изградње вишепород. стамб.-послов. објекта А По+П+2+Пс и вишепород. стамб. објекта Б По+П+1+Пс и помоћ. објекта П

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

30/09/2022|

Рани јавни увид Измене и допуне ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спра [...]

16/09/2022|
Go to Top