Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа2018-11-29T14:27:21+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе169.3 KB782
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД184.6 KB581
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1256
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB743
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB390
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB738
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB876
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB754
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1224
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1053
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB582
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB1819
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1272
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1180
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1229
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB734
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB405
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB401
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB496
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB133
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB84

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB516
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB527
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB441
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB494
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB390
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB567
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB564
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)1.2 MB963
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB647
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB358
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB500
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB314
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB104
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB133
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB36
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB19

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB411
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB445
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB412
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB468
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB430
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB375
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB419
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB410
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB367
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB413
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB465
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB407
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB439
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB393
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB406
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB491
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB470
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB373
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB366
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB356
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB464
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB347
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB380
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB381
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB365
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB397
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB356
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB362
20130912 430 335 2013138.9 KB294
20130912 430 335 2013 2138.9 KB300
20130912 430 335 2013 3138.9 KB283
20130912 430 433 2013131.5 KB342
20130912 430 433 2013 2131.5 KB328
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB373
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB368

 

Величина слова
Контраст