Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа2018-11-29T14:27:21+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе169.3 KB737
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB550
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB1208
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB707
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB374
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB695
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB855
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину437.3 KB711
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину519.4 KB1141
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB1020
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB556
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1740
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB1187
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1110
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1184
Захтев - Молба68.3 KB697
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB390
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB376
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB460
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB111
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB71

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.68/14)300.0 KB489
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB502
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB428
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB475
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.101/17)326.7 KB374
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB535
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.30/18)789.1 KB532
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.21/18)1.2 MB877
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB627
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB344
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB488
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB301
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB80
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB105

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB391
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB421
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB395
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB448
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB404
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB364
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB404
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB400
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB356
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB398
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB447
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB384
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB417
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB382
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB384
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB465
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB446
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB352
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB354
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB341
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB446
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB332
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB366
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB369
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB353
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB381
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB348
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB345
20130912 430 335 2013138.9 KB285
20130912 430 335 2013 2138.9 KB290
20130912 430 335 2013 3138.9 KB272
20130912 430 433 2013131.5 KB324
20130912 430 433 2013 2131.5 KB317
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB364
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB355

 

Величина слова
Контраст