Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

Измене и допуне ПГР комплекси посебне намене Целина 11 у Панчеву

Измена и допуна се односи на делове текста основног Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву, сходно тексту који је о [...]

04/03/2021|

Измене и допуне ПГР насељеног места Качарево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Качарево („Сл. лист града Панчева“ бр. 16 [...]

27/10/2020|

Измене и допуне ПГР Целина 2 у насељеном месту Панчево

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном [...]

22/06/2020|

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

01/08/2019|

Исправка техничке грешке Измене и допуне ПГР Ц – 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насе [...]

09/07/2018|
Go to Top