Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

Измене и допуне ПГР насељеног места Глогоњ

Измена планског документа се односи на Блок 07 Плана генералне регулације Насељеног места Глогоњ. Оквирна граница измене и допуне плана је дефинисана [...]

28/02/2022|

Измене и допуне ПГР Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељено [...]

02/12/2021|

Измене и допуне ПГР проширена Миса са гробљем Целина 3 у Панчеву

Изради Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (''Службени лист града Панчева'' број 25/2014, 7/2015 [...]

09/11/2021|

Измене и допуне ПГР комплекси посебне намене Целина 11 у Панчеву

Измена и допуна се односи на делове текста основног Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву, сходно тексту који је о [...]

04/03/2021|

Измене и допуне ПГР насељеног места Качарево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Качарево („Сл. лист града Панчева“ бр. 16 [...]

27/10/2020|

Измене и допуне ПГР Целина 2 у насељеном месту Панчево

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном [...]

22/06/2020|

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

01/08/2019|
Go to Top