Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације – ПГР

Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

Измене и допуне ПГР Целина 4А – Караула са Јабучким путем и 4Б- Скробара у насељеном месту Панчево

Циљ израде измена и допуна плана су задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, развој урбанистичких целина кроз сопствене специфичности, [...]

13/07/2023|

Измене и допуне ПГР Целина – 1 Шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту ПанчевоПанчева („Службени [...]

31/08/2022|

ПГР Целина 8 Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево

Основни циљ израде овог плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за реконструкцију и осавремењивање постојећих комплекса и изградњу нових [...]

22/07/2022|

Измене и допуне ПГР насељеног места Глогоњ

Измена планског документа се односи на Блок 07 Плана генералне регулације Насељеног места Глогоњ. Оквирна граница измене и допуне плана је дефинисана [...]

28/02/2022|

Измене и допуне ПГР Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељено [...]

02/12/2021|

Измене и допуне ПГР проширена Миса са гробљем Целина 3 у Панчеву

Изради Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (''Службени лист града Панчева'' број 25/2014, 7/2015 [...]

09/11/2021|

Измене и допуне ПГР комплекси посебне намене Целина 11 у Панчеву

Измена и допуна се односи на делове текста основног Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву, сходно тексту који је о [...]

04/03/2021|
Go to Top