Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације – ПГР

///Планови генералне регулације – ПГР
Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

01/08/2019|

Исправка техничке грешке Измене и допуне ПГР Ц – 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насе [...]

09/07/2018|

ПГР Целина 5 Кудељарски насип Измена и допуна

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. август 2014. године о Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Цели [...]

27/02/2015|