ОБРАСЦИ ПРИВРЕДА

Обрасци привреда

КАТЕГОРИЗАЦИЈА КУЋА, СОБА И АПАРТМАНА

 • Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова
 • Образац захтева за физичко лице
 • Образац захтева за угоститеље
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија кућа;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија апартмана;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија соба;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија сеоског туристичког домаћинства;
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – апартман (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – кућа (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – соба (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – врсте сеоско туристичко домаћинство (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај).

(према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај).

Остали обрасци: