ОБРАСЦИ ПРИВРЕДА

Обрасци привреда

КАТЕГОРИЗАЦИЈА КУЋА, СОБА И АПАРТМАНА

 • Изјава о испуњености санитарно хигијенских услова
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија кућа;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија апартмана;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија соба;
 • Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија сеоског туристичког домаћинства;
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – апартман (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – кућа (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – соба (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај)
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – врсте сеоско туристичко домаћинство (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај).

 

  (према чл.26 Правилника за категоризацијуугоститељских објеката за смештај).

УВЕРЕЊЕ О ВОЂЕЊУ РАДЊЕ

Остали обрасци:
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ РАДЊАМА
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

ВРАЋАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ У СЛУЧАЈУ ТРАЈНОГ ПРЕКИДА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗА У ПРАВНОМ ЛИЦУ (ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ)
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ТАСКИ ВОЗАЧА ЗАПОСЛЕНОГ У ПРАВНОМ ЛИЦУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ТАКСИ ДОЗВОЛЕЗА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ПРОПИСА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА