Град Панчево|grad@pancevo.rs

Озакоњење

//Озакоњење
1603, 2017

Завршен попис незаконито изграђених објеката

На основу Закона о озакоњењу објеката и Упутства за евидентирање незаконито изграђених објеката и решења градоначелника града Панчева о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на т [...]

1002, 2016

Списак издатих решења

[...]

1002, 2016

Упутство о озакоњењу објеката

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА почео је да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015. Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Ср [...]

1002, 2016

Графички приказ озакоњења објеката

Графички приказ озакоњења објеката              Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Србију. Озакоњењe главних , помоћних и других објектата који су у функцији главног објекта (г [...]

1501, 2016

По новом Закону до сада издато 27 решења о озакоњењу објеката

Одељење за легализацију Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева решавало је поднете захтеве по процедурама и роковима који су били по раније в [...]

 

Accessibility
Затворити