Град Панчево|grad@pancevo.rs

Озакоњење

//Озакоњење
1002, 2016

Списак издатих решења

[...]

1002, 2016

Упутство о озакоњењу објеката

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА почео је да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015. Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Ср [...]

1002, 2016

Графички приказ озакоњења објеката

Графички приказ озакоњења објеката              Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Србију. Озакоњењe главних , помоћних и других објектата који су у функцији главног објекта (г [...]

 

Accessibility
Затворити