Комунална инспекција

Информације о раду

Више

Саобраћајна инспекција

Информације о раду

Више

Грађевинска инспекција

Информације о раду

Више

Други инспекцијски послови

Информације о раду

Више

Просветна инспекција

Информације о раду

Више

Управно правни послови и послови извршења

Информације о раду

Више

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за инспекцијске послове организован је у шест одељења:

  1. Одељење комуналне инспекцијe
  2. Одељење саобраћајне инспекције
  3. Одељење грађевинске инспекције
  4. Одељење за друге инспекцијске послове
  5. Одељење просветне инспекције
  6. Одељење за управно правне послове и послове извршења

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

 

 

 

Секретар
Бобан ЂурђевКанцеларија: 106
Телефон: 013/354-354
boban.djurdjev@pancevo.rs

 

Помоћник секретара
Слободан КундаковићКанцеларија: 105
Телефон: 013/354-176
slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Одељење комуналне инспекције
Шеф одељењаМилован ЋировићГлавни комунални инспектор
Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
milovan.cirovic@pancevo.rs
Одељење саобраћајне инспекције
Шеф одељењаМилан ЂурићГлавни саобраћајни инспектор
Канцеларија: 103
Телефон: 013/354-172
milan.djuric@pancevo.rs
Одељење просветне инспекције

 

Канцеларија: 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: boban.djurdjev@pancevo.rs


 


 


 

Одељење грађевинске инспекције

 

 

 

Канцеларија: 213
Телефон: 013/354-175

Одељење за управно правне послове
и послове извршењаСлободан КундаковићРуководилац
Канцеларија: 105
Телефон: 013/354-176
Е-пошта: slobodan.kundakovic@pancevo.rs
Одељење за друге инспекцијске послове

 

 

Канцеларија: 205
Телефон: 013/354-354

Е-пошта: boban.djurdjev@pancevo.rs 

 

  • Контролна листа комуналне, саобраћајне и грађевинске инспекције је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.