Комунална инспекција

Информације о раду

Више

Саобраћајна инспекција

Информације о раду

Више

Грађевинска инспекција

Информације о раду

Више

Други инспекцијски послови

Информације о раду

Више

Просветна инспекција

Информације о раду

Више

Управно правни послови и послови извршења

Информације о раду

Више

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за инспекцијске послове организован је у шест одељења:

  1. Одељење комуналне инспекцијe
  2. Одељење саобраћајне инспекције
  3. Одељење грађевинске инспекције
  4. Одељење за друге инспекцијске послове
  5. Одељење просветне инспекције
  6. Одељење за управно правне послове и послове извршења

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Организациона шема инспекције

 


Секретар

Бобан Ђурђев

Бобан Ђурђев

Канцеларија: 106
Телефон: 013/354-354
Е-пошта: boban.djurdjev@pancevo.rs


Помоћник секретара

Слободан Кундаковић

Слободан Кундаковић

Канцеларија: 102
Телефон: 013/354-176
Е-пошта: slobodan.kundakovic@pancevo.rs


Одељење комуналне инспекције
Шеф одељења

Милован Ћировић

Милован Ћировић
Главни комунални инспектор

Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
Е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs

Одељење саобраћајне инспекције
Шеф одељења

Милан Ђурић

Милан Ђурић
Главни саобраћајни инспектор

Канцеларија: 103
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: milan.djuric@pancevo.rs

Одељење просветне инспекције

Канцеларија: 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: miodrag.krudulj@pancevo.rs


Одељење грађевинске инспекције
Шеф одељења

Живана Француз

Живана Француз
Главни грађевински инспектор

Канцеларија: 213
Телефон: 013/354-175
Е-пошта: zivana.francuz@pancevo.rs

Одељење за управно правне послове
и послове извршења

Слободан Кундаковић

Слободан Кундаковић
Руководилац

Канцеларија: 102
Телефон: 013/354-176
Е-пошта: slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Одељење за друге инспекцијске послове

Јасна Лакатош Гомбац

Јасна Лакатош Гомбац
Шеф одељења

Канцеларија: 103
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs


 

 

  • Контролна листа комуналне, саобраћајне и грађевинске инспекције је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.