Комунална инспекција

Информације о раду

Саобраћајна инспекција

Информације о раду

Грађевинска инспекција

Информације о раду

Други инспекцијски послови

Информације о раду

Просветна инспекција

Информације о раду

Управно правни послови и послови извршења

Информације о раду

Пријаве грађана могу се поднети сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе, односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 и преко Систем48.

Обрасци захтева за излазак инспектора можете преузети овде и то из надлежности:

  • Одељења грађевинске инспекције овде
  • Одељења комуналне инспекције овде
  • Одељења саобраћајне инспекције овде
  • Образац пријаве незаконито изграђеног објекта који се прослеђује Одељењу грађевинске инспекције овде