Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Панчево
Трг краља Петра I бр. 2-4 26101 Панчево
Телефон: централа: +381 13 308 830, факс: + 381 343 827
Е-mail: grad@pancevo.rs
Сајт: www.pancevo.rs

 

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Контакт:
Данијела Ердељан-Милошевић – секретар Секретаријата за општу управу, канцеларија 5, тел./факс: 013/308-778, е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
Снежана Алб – помоћник секретара, тел./факс: 013/308-778, е-пошта: snezana.alb@pancevo.rs
Свјетлана Мојин – шеф Пријемне канцеларије, тел./факс: 013/ 308- 923, е-пошта: svjetlana.mojin@pancevo.rs
Љубица Деги – матичар Матичног подручја Панчево, тел: 013/308-876, факс: 013/351-473, е-пошта: ljubica.degi@pancevo.rs

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Контакт:
Слађана Фератовић – помоћник секретара за нормативно правне послове, тел: 013/308-782, е-пошта: sladjana.feratovic@pancevo.rs
Ивана Марковић – шеф Одељења за скупштинске послове и главни и одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“, тел:013/308-730, е-пошта: ivana.markovic@pancevo.rs

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Контакт: Гордана Николић – секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања, канцеларија 212, тел: 013/308-785, 013/308-721, факс: 013/344-198, е-пошта: gordana.nikolic@pancevo.rs

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Kонтакт: Ениса Аговић-Хоти – секретар Секретаријата за финансије, канцеларија 804, тел.: 013/308-768, факс: 013/346-354, е-пошта: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контакт: Зденка Миљковић – секретар Секретаријата за заштиту животне средине, канцеларија 613, тел: 013/308-784, е-пошта: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Контакт: Славе Бојаџиевски – секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, канцеларија 620, тел.: 013/308-776, факс: 013/308-778, е-пошта:slave.bojadzievski@pancevo.rs

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контакти:

Оливера Суботић – секретар Секретаријата за привреду и економски развој, канцеларија 301, тел.: 013/308-868, 013/308-868, факс: 013/344-455, е-пошта: olivera.subotic@pancevo.rs

Мартин Бајза – помоћник секретара за правне послове, тел: 013/ 308-855, е-пошта: martin.bajza@pancevo.rs

Одељење за локални економски развој

Контакт:

 1. Оливера Суботић, сектар Секретаријата за привреду и економски развој, канцеларија бр. 301 тел: 013/308-868-пошта: olivera.subotic@pancevo.rs; ler@pancevo.rs
 2. Биљана Миладиновић,саветник канцеларија  бр. 303 тел: 013/308-709 или 013/355-480biljana.miladinovic@pancevo.rs; ler@pancevo.rs
 3. Марина Кахрић – Лазић, саветник, канцеларија бр. 305, тел: 013/308-962, е-пошта: marina.kahric-lazic@pancevo.rs; ler@pancevo.rs
 4. Гордана Ћирић, млађи саветник,канцеларија бр. 303, тел: 013/308-961, е-пошта: gordana.ciric@pancevo.rsler@pancevo.rs

Одељењe за опште послове у области привреде

Контакт:

 1. Мартин Бајза – помоћник секретара  за опште послове у области привреде, тел: 013/ 308-855, е-пошта: martin.bajza@pancevo.rs
 2. Анђела Вила- саветник , канцеларија бр. 305, тел: 013/308-962, е-пошта: andjela.vila@pancevo.rs
 3. Зорица Германац – Басарић, намештеник, канцеларија бр. 306, тел: 013/308-736, е-пошта: zorica.germanac-basaric@pancevo.rs
 4. Милорад Тимченко.виши  референт, канцеларија бр.306, тел. 013/308-851, е-пошта: milorad.timcenko@pancevo.rs

 

Одељење за подршку пројектима

Контакт:

 1. Татјана Медић, помоћник секретара за подршку пројектима, канцеларија бр. 302, тел: 013/308-711, 013/353-361, е-пошта: tatjana.medic@pancevo.rs
 2. Анђелија Борзановић, саветник, канцеларија 302, тел. 013/308-711 или 013/363-361, е-пошта:  andjelija.borzanovic@pancevo.rs
 3. Тања Темишварац, млађи саветник, канцеларија бр. 302, тел: 013/308-711, е-пошта: tanja.temisvarac @pancevo.rs
 4. Ивана Орлов-Гајан, самостални стручни сарадник, канцеларија бр. 302, тел: 013/308-711, е-пошта: ivana.orlov-gajan@pancevo.rs

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Контакт: Зоран Грба – секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, канцеларија 314, тел.: 013/308-879, факс: 013/308-959, е-пошта: zoran.grba@pancevo.rs

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт: Милован Ћировић – секретар Секретаријата за инспекцијске послове, канцеларија 716, тел.: 013/308-707, факс: 013/354-354, е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs

10. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Контакт: Милица Марјановић – секретар Секретаријата за пореску администрацију, канцеларија 815, тел.: 013/308-755, е-пошта: milica.marjanovic@pancevo.rs

11. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт:
Драгана Максимовић – секретар Службе за заједничке послове, канцеларија 117, тел.: 013/308-955, е-пошта: dragana.maksimovic@pancevo.rs

Одељење за управљање људским ресурсима, Марија Ћурчин, шеф Одељења, тел: 013/308-867, е-пошта: marija.curcin@pancevo.rs

Одељење за информатику, Петар Новаков, шеф Oдељења, тел: 013/308-700, е-пошта: informatika@pancevo.rs

Одељење за техничке послове, Владимир Крстић, шеф Одељења, тел: 013/308-801, е-пошта: vladimir.krstic@pancevo.rs

12. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Контакт: Јелена Павловић – директор Агенције за јавне набавке, канцеларија 2, телeфон: 013/308-810, факс: 013/352-790, е-пошта: javne.nabavke@pancevo.rs

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Контакти:

Дејан Јовановић, секретар Секретаријата за имовину, тел.: 013/351-228, е-пошта: dejan.jovanovic@pancevo.rs.

Јелена Анкић, помоћник секретара за управљање јавном својином, е – пошта: jelena.ankic@pancevo.rs.

Милован Ановић, шеф Одељења за управно-правне послове, е – пошта: milovan.anovic@pancevo.rs

14. КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Контакт: Срђан Милетић – начелник Комуналне полиције, канцеларија 706, тел.: 013/347-492, 013/308-835,
е-пошта: srdjan.miletic@pancevo.rs

15. КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Контакт : Бранислава Калишки – помоћник градоначелника за управу, међународне односе и европске интеграције, тел: 013/ 346-393, е-пошта: branislava.kaliski@pancevo.rs или grad@pancevo.rs

Канцеларија за односе с јавношћу

Контакт: Јасмина Радовановић – шеф Канцеларије за односе с јавношћу, тел: 013/ 308 953 е-пошта: jasmina.radovanovic@pancevo.rs

Канцеларија за послове протокола

Контакт:  Душанка Степанов – шеф Канцеларије за послове протокола, тел: 013/351-221, е-пошта: dusanka.stepanov@pancevo.rs