Информације о остваривању права избеглих и расељених лица – прописи и потребна документација

ПРАВА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Републички прописи:

 • Закон о избеглицама;
 • Уредба о збрињавању избеглица;
 • Уредба о начину збрињавања прогнаних лица;
 • Правилник о евиденцији избеглица;
 • Правилник о избегличкој легитимацији;
 • Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама;
 • Правилник о обрасцу избегличког картона;

Акти града Панчева:

 • Одлука о социјалној заштити грађана општине Панчево (пречишћен текст)

Други акти:

 • Споразум о реализацији пројекта “социјално становање у заштићеним условима”

Потребна документа

А. За промену места боравка избеглог и прогнаног лица, потребна је:

 1. изјава становдавца оверена на шалтеру општине места у које се пресељава;
 2. копија власничког листа станодавца; и
 3. сагласност општинског повереника места где се пресељава.

Б. За прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства, потребно је:

 1. решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица;
 2. копија решења о држављанству;
 3. копија уверења о упису у књигу држављана; и
 4. копија избегличке легитимације.

В. За смештај лица у колективне центре надлежан је Комесаријат за избеглице из Београда, Царице Милице 2.

Г. За смештај лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад “Солидарност” Панчево, Филипа Вишњића 16, и Комесаријат за избеглице из Београда, Царице Милице 2.

Д. Повереништво издаје потврду за издавање дупликата избегличке и прогнаничке легитимације и друге потврде и уверења.