Документа:

НАПОМЕНА – Сва права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку која су утврђена Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева грађани остварују у Центру за социјални рад Солидарност Панчево.