Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

 

1109, 2017

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регион [...]

709, 2017

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, [...]

609, 2017

Резултати Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса за 2017. годину

Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева, у ве [...]

109, 2017

Завшена VIII „Еко регата Тамиш“

Градска манифестација VIII „ЕКО РЕГАТА ТАМИШ“ одржана је према плану и програму kako jкако је било и предвиђено. Укупан број пловила на овогодишњој ре [...]

1708, 2017

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.години

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена Покрајинск [...]

1708, 2017

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена су Покраји [...]

 

 

 

 

Accessibility
Затворити