Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

Привреда2018-10-30T13:23:29+00:00

Стратегија привлачења инвестиција – упитник

Град Панчево je приступио изради документа ’’Стратегија привлачења инвестиција’’. Циљ израде овог документа је унапређење пословног амбијента и побољш [...]

04/02/2019|

Резултати Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину

Градоначелник града Панчева је дана 07.12.2018. године разматрао Предлог за доношење закључка у вези са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средст [...]

11/12/2018|

АНКЕТА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ О ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO започео је израду пр [...]

27/11/2018|

Резултати јавног позива за доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање-женско предузетништво у 2018. години

Градоначелник града Панчева, је дана 13.11.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка I Савета за запошљавање града Панчева број I [...]

27/11/2018|

Резултати јавног позива за доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2018. години

Градоначелник града Панчева, је дана 13.11.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка I Савета за запошљавање града Панчева број I [...]

27/11/2018|

Субвенције за набавку репроматеријала од Покрајинског секретаријата

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматери [...]

19/11/2018|

Јавни позив за учешће на 8. Новогодишњем базару

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ПАНЧЕВО   Град Панчево у сарадњи са Туристичком организацијом града Панчева ове [...]

15/11/2018|

Резултати јавног позива пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2018. години

Градоначелник града Панчева, је дана 10.09.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка III Савета за запошљавање града Панчева број [...]

09/11/2018|

Резултати Позива за пријаву и учешће у реализацији Пројекта “Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској Унији”

Реализација програма или мера активне политике запошљавања - Пројекат „Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом [...]

30/10/2018|
Величина слова
Контраст