Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

Привреда2022-02-21T15:19:14+01:00

Актуелности

Сајам запошљавања у 2024.години

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У 2024. ГОДИНИ Град Панчево у сарадњи са Националном службом за запошљавање, на основу усвојеног Локалног акционог плана за запошља [...]

20/05/2024|

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2024. години

Града Панчева којим је прихватио текстове јавних позива град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, Јавни позив за организовање спрово [...]

20/05/2024|

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2024. години

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна [...]

20/05/2024|

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 2024. години  

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 20 [...]

20/05/2024|

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. годину бр.II-05-06-5/ 2024-15 од 03.04.2024. године и Закључка Градоначелника [...]

15/04/2024|

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. годину бр.II-05-06-5/ 2024-15 од 03.04.2024. године и Закључка Градоначелника [...]

15/04/2024|

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. годину бр.II-05-06-5/ 2024-15 од 03.04.2024. године и Закључка Градоначелника [...]

15/04/2024|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. години.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕ [...]

18/01/2024|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2024. години.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗ [...]

18/01/2024|

Јавни позив за доделу бесповратних средстава привредним друштвима ради уласка у ланце добављача мултинационалних компанија

Развојна агенција Србије објавила је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компан [...]

08/12/2023|
Go to Top