Привредни савет града Панчева је стално стручно и саветодавно радно тело чији су основни задаци:
– давање иницијатива које су од значаја за локални економски развој града Панчева;
– разматрање и праћење спровођења стратегија, планова и програма у области економског развоја; и
– сарадња и редовна комуникација са представницима локалне привреде.

Привредни савет представља спрегу између привредника и локалне самоуправе са основним циљем – стварање што бољег привредног амбијента.

Привредни савет града Панчева 2019:

Привредни савет града Панчева 2018:

.Привредни савет града Панчева 2017:

.
Привредни савет града Панчева 2016:

.
Привредни савет града Панчева 2015:

.
Привредни савет града Панчева 2014: