• Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. години.

Циљ Јавног, кроз:

подршкa развоју туризма у АП Војводини подстицањем рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа квалитета услуга угоститељских објеката;

унапређење конкурентности туристичке понуде АП Војводине; – повећање броја ноћења и продужења боравка туриста у АП Војводини кроз унапређење квалитета услуга и додатних туристичких садржаја у постојећим угоститељским објектима;

увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката; – подршку повећању енергетске и еколошке ефикасности угоститељских објеката, кроз улагање у обновљиве изворе енергије (соларни панели, топлотне пумпе и др.), као и кроз употребу енергетско-еколошких ефикасних грађевинских материјала у изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији објеката. Привредни субјект ће на основу овог подстиција имати одрживије, ефикасније и друштвено одговорније пословање; – подстицање повећања прихода привредних субјеката и отварања нових радних места, те пораст пореских прихода и накнада Републике Србије.

Рок за подношење пријаве је 30.01.2024. године.

 

Висину и намену средстава погледати на:  Konkurs-PP-turizam-2024.pdf (vojvodina.gov.rs).