Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

///Планови детаљне регулације – ПДР
902, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

1310, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

2912, 2014

ПДР насеља Тесла – Измена

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначев [...]

1102, 2013

ПДР Приступног пута за нову градску депонију

Увод Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута г [...]

1105, 2012

ПДР Мали Рит

Локација подручја Мали рит у Панчеву налази се у југозападном делу града уз реку Тамиш, оивичена је улицама: са северне стране улицом Георги Димитрово [...]

1811, 2011

ПДР Градски стадион

Полазне основе Простор обухваћен Планом дефинисан је следећим улицама: Лава Толстоја, Стеријином, Милоша Обреновића (бивша Паје Маргановића) и Милоша [...]

902, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

1310, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

2912, 2014

ПДР насеља Тесла – Измена

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначев [...]

1102, 2013

ПДР Приступног пута за нову градску депонију

Увод Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута г [...]

1105, 2012

ПДР Мали Рит

Локација подручја Мали рит у Панчеву налази се у југозападном делу града уз реку Тамиш, оивичена је улицама: са северне стране улицом Георги Димитрово [...]

1811, 2011

ПДР Градски стадион

Полазне основе Простор обухваћен Планом дефинисан је следећим улицама: Лава Толстоја, Стеријином, Милоша Обреновића (бивша Паје Маргановића) и Милоша [...]

Accessibility
Затворити