Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

///Планови детаљне регулације – ПДР
1404, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе “Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

1404, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

902, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

1310, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

2912, 2014

ПДР насеља Тесла – Измена

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначев [...]

1102, 2013

ПДР Приступног пута за нову градску депонију

Увод Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута г [...]

1404, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе “Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

1404, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

902, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

1310, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

2912, 2014

ПДР насеља Тесла – Измена

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначев [...]

1102, 2013

ПДР Приступног пута за нову градску депонију

Увод Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута г [...]

Accessibility
Затворити