Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

Почетна/Документа/Урбанизам и грађевина – документа/Планови детаљне регулације – ПДР
Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

20/11/2020|

ПДР за магистрални водовод Качарево-Б.Н.С.

Предмет овог плана је изградња магистралног водовода од Качарева до Банатског Новог Села, трасом атарских путева, пречника ДН280 (ПН10) и дужине 11км. [...]

27/10/2020|

Измене и допуне ПДР -Подцелина 6 Ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвој [...]

27/10/2020|

ПДР за подручје Северне зоне 2

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву (''Сл [...]

16/09/2019|

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 19/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије" у Панчеву („Сужбени лист града [...]

01/08/2019|
Go to Top