Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

///Планови детаљне регулације – ПДР
Планови детаљне регулације – ПДР 2018-01-28T21:22:52+00:00
602, 2018

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву

 Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панче [...]

602, 2018

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - прострорна целина индустриј [...]

1112, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

1404, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе ”Бела Анта” у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

1404, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

602, 2018

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву

 Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панче [...]

602, 2018

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - прострорна целина индустриј [...]

1112, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

1404, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе ”Бела Анта” у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

1404, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

Величина слова
Контраст