Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

Почетна/Документа/Урбанизам и грађевина – документа/Планови детаљне регулације – ПДР
Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 19/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије" у Панчеву („Сужбени лист града [...]

01/08/2019|

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 29/2011

Разлог израде изменe Плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за изградњу новог далековода, преко подручја обухваћеног постојећим планом [...]

01/08/2019|

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 34/2017

 Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панче [...]

06/02/2018|

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - прострорна целина индустриј [...]

06/02/2018|

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

11/12/2017|
Go to Top