Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

//Пољопривреда и рурални развој

 

1702, 2017

Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив - право првенства Захтев за остваривање права првенства закупа Садржај инвестиционог плана Табела инвеститори бланко Табела инвеститори пр [...]

1612, 2016

Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита. Исправан број рачуна је          840-1580741-41 Оглас лицитација II [...]

2811, 2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години

2016_11_24_standardi_konkurs 2016_11_24_standardi_prijava-1 [...]

 

 

Accessibility
Затворити