Град Панчево|grad@pancevo.rs
Пољопривреда и рурални развој2018-08-08T14:26:17+02:00

Конкурси Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је следеће конкурсе: КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години КОНКУРС з [...]

06/05/2022|

Радови на уређењу атарских путева у Долову, Јабуци и Банатском Новом Селу

Александар Стевановић градоначелник Панчева, Маја Витман градска менаџерка и Владислава Максимовић већница за пољопривреду, село и рурални развој обишли су радове у атару Долова. „Заједно са АП Војвод [...]

23/03/2022|

Министар Недимовић посетио пољопривредно газдинство у Старчеву

Градоначелник Панчева Александар Стевановић, обишао је заједно са министром пољопривреде, шумарства и водопривреде Браниславом Недимовићем пољопривредно домаћинство Саше Стојанова, који се бави ратарс [...]

21/02/2022|

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује  К О Н К У Р С  за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавн [...]

24/01/2022|

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује К О Н К У Р С  ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2 [...]

24/01/2022|

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТ [...]

24/01/2022|

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује  К О Н К У Р С   ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉО [...]

24/01/2022|

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА  [...]

24/01/2022|

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВ [...]

24/01/2022|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа(укључујући и печурке),на територији АП Војводине у 2022.години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ   ВОЋА, ПОВРЋА(УКЉУЧУЈ [...]

19/01/2022|
Go to Top