Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

//Пољопривреда и рурални развој
Пољопривреда и рурални развој2018-08-08T14:26:17+02:00

Обавештење поводом невремена које је погодило катастарску општину Долово

Градска управа града Панчева обавештава јавност, а поводом шете која је услед невремена настала у недељу, 23. јуна 2019. године у катастарској општини Долово на пољопривредном земљишту у државном и у [...]

24/06/2019|

Јавни позиви за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2020. годину

Јавни позив за ППЗ 2020 Јавни позив без плаћања накнаде 2020 Захтев за сточаре Захтев за инфраструктуру Захтев без плаћања накнаде [...]

24/06/2019|

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписало је Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине [...]

20/06/2019|

ЈАВНИ ПОЗИВ за 2019. годину

Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2019. годину Закључак Градског већа града Панчева број II-06-020-2/2019-624 од 13.06.2019 [...]

17/06/2019|

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног разоја за град Панчево за 2019. годину

Градско веће града Панчева доноси Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2019. годину, у предложеном тексту, на који је прибављена претходн [...]

05/06/2019|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ овог конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову о [...]

07/05/2019|

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2019. годину

Градско веће Града Панчева је Закључком број II-05-06-14/2019-2 од 18.04.2019. године донело Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града [...]

19/04/2019|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.г [...]

26/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019.годину

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих р [...]

26/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Предмет конкурса је подршка новим ге [...]

26/03/2019|
Величина слова
Контраст