Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

//Пољопривреда и рурални развој

 

2702, 2017

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања [...]

1702, 2017

Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив - право првенства Захтев за остваривање права првенства закупа Садржај инвестиционог плана Табела инвеститори бланко Табела инвеститори пр [...]

1612, 2016

Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита. Исправан број рачуна је          840-1580741-41 Оглас лицитација II [...]

 

 

Accessibility
Затворити