Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

//Пољопривреда и рурални развој
Пољопривреда и рурални развој2018-08-08T14:26:17+02:00

Конкурс за подстицаје за унапређење економских активности на селу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу [...]

19/08/2019|

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на под [...]

19/08/2019|

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години . . .

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2019. ГОДИНИ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧ [...]

13/08/2019|

Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији [...]

13/08/2019|

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње у 2019. години.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске п [...]

13/08/2019|

Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да граду Панчеву поднесу писане понуде. Заинтересована лица морају испуњавати следеће у [...]

08/08/2019|

Јавни позив за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији града Панчева, да граду Панчеву  поднесу писане понуде са усло [...]

08/08/2019|

Јавни позив за подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за [...]

24/07/2019|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Вој [...]

16/07/2019|

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопр [...]

12/07/2019|