Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

//Пољопривреда и рурални развој
Пољопривреда и рурални развој2018-08-08T14:26:17+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2019. годину

Градско веће Града Панчева је Закључком број II-05-06-14/2019-2 од 18.04.2019. године донело Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града [...]

19/04/2019|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.г [...]

26/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019.годину

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих р [...]

26/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Предмет конкурса је подршка новим ге [...]

26/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава [...]

20/03/2019|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске производње и [...]

20/03/2019|

Месец заштите пчела

Савез пчеларских организација Србије, НАЛЕД и РСЈП покренули су јавну кампању “Месец заштите пчела” са циљем да се током марта кроз отворени дијалог пчелара, пољопривредника, локалних и националних ин [...]

19/03/2019|

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

Управа за аграрна плаћања донела је Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја. Овим правилником ближе се прописује [...]

05/03/2019|

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години. Више информациј [...]

05/03/2019|

Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2018. година

Оглас II круг Обавештење за ЈН 600-кп9639 КО Панчево и ЈН 1012-кп1694 КО Старчево Образложење уз Оглас II круг Сагласност на Оглас Панчево II круг Закључак цене II круг Преглед груписаних јавних надме [...]

22/02/2019|
Величина слова
Контраст