Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у јавној својини  које се налазе на територији града Панчева ,да граду Панчеву поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге.

Детаљне информације се налазе у прилогу.

Treći javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini