Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Услуге/Јавне расправе
Јавне расправе2019-10-25T08:37:15+02:00
1701, 2020

Рани Јавни увид ПДр за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 [...]

1001, 2020

Јавни увид нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву ( у даљем текст [...]