Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Услуге/Јавне расправе
Јавне расправе2019-10-25T08:37:15+02:00
307, 2020

Јавни увид Нацрт ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војл [...]