Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

//Јавне расправе
Јавне расправе 2018-01-28T21:22:42+00:00
903, 2018

ПДР дела блока 113 (Котеж1) у насељеном месту Панчево

Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево Излажу се на рани јавни увид [...]

903, 2018

ПДР дела блока 040 у насељеном месту Панчево

           Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено - комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево излажу се на ра [...]

203, 2018

Јавна презентација УП за кат. парц. бр. 3089/2 К.О. Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештењ [...]

103, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 28.02.2018.год. до 06.03.2018.год. Јав [...]

2702, 2018

Јавна расправа о нацрту одлуке o постављању мањих, монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o постављању мањих, монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене. Јавна расправа спроводи се у периоду од 27.фебруара до 06.марта 2018. г [...]

2602, 2018

Јавна расправа о нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева. [...]

2501, 2018

УП за изградњу 3 сферна резервоара на кат. парц. бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица у комплексу Рафинерије нафте Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавно [...]

1201, 2018

УП за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0, кат. парц. број 11416/3, Инвеститор: Петаковић Лазар

Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0. Локација: ул. Скадарска бр. 97а, Панчево катастарска парцела топ. број 11416/3 К.О. Панчево Инвеститор: Петакови [...]

401, 2018

Рани јавни увид ПДР Подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.01.2018. до 19.01.2018.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом с [...]

1512, 2017

УП за изградњу пословног центра објекти бр.1 и бр.5 на кат.парцели 4733 К.О. Панчево Доо ”Клупко”

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу пословног центра објекти бр.1 и бр.5 на кат.парцели 4733 К.О. Панчево, у улици Милоша Обреновића бр.12, израђен од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „ BLOCKART”, ул [...]

1312, 2017

Јавна расправа о нацрту одлуке o измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017. године. Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража, у складу са Фискланом стратегијом за 2018.годину са пројекцијама за 20 [...]

1112, 2017

Јавнa расправa Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Јавна расправа спроводи се у периоду од од 11.децембра до 19.децембра 2017. године. Прилог: - [...]

Величина слова
Контраст