Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обав ештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308 787, канцеларија 609, у времену од 10 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 21.06 .2024 .

Урбанистички пројекат