НАЦРТ Локалног акционог плана за запошљавање за 2024. годину излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs од 21.02.2024. године дo 08. марта 2024. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. године може се извршити и у канцеларији 303 зграде Градске управе града Панчева сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке за време трајања јавне расправе, електронским путем на e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

zakljucak 2 sa javnim pozivom i odlukom

Zaključak Saveta i nacrt lapz 2024

Zakqučak  Savet i izvestaj o jav.raspravi