1204, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 6/2017 [...]

1204, 2017
1204, 2017

Издавање часописа Екопедија (2 броја годишње)

Позив за подношење понуда [...]

1104, 2017

Набавка услуге осигурања возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора   [...]

1004, 2017

Набавка генералне поправке возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 81-2017 Конкурсна документација 81-2017 Одлука о додели уговора 81-2017 [...]

404, 2017

Набавка униформи за потребе комуналне полиције

Позив за подношење понуда 67-2017 Конкурсна документација 67-2017 Одлука о додели уговора 67-2017 [...]

3103, 2017

Набавка услуге осигурања возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора [...]

2803, 2017

Набавка угоститељских услуга

Позив за подношење понуда 60/2017 Конкурсна документација 60/2017 Одлука о додели уговора 60-2017 Обавештење о закљученом уговору 60-2017 [...]

2703, 2017

Набавка-Материјал за водовод и грејање (члан 39. став 2. ЗЈН)

poziv-61Набавка материјала за водовод и грејање [...]

2303, 2017

Набавка услуге оглашавања у дневном листу

Позив за подношење понуда 59-2017 Конкурсна документација 59-2017 Додатно појашњење 1 59-2017 Додатно појашњење 2 59-2017 Додатно појашњење 3 59-2017 Измена конкурсне документација 1 59-2017 Обавештење о продужењу рока 59-2017 Одлука о додели уговора [...]

1703, 2017

Набавка – Прес клипинг и анализа медијских објава

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)poziv-50 [...]

1703, 2017

Набавка услуге интернета, обликована у две партије

Позив за подношење понуда 51-2017 Конкурсна документација 51-2017 Додатно појашњење 1 51-2017 Додатно појашњење 2 51-2017 Додатно појашњење 3 51-2017 Обавештење о продужењу рока 51-2017 Измена конкурсне документације 1 51-2017 Додатно појашњење 4 51- [...]

1603, 2017

Набавка осталих материјала за превозна средства

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда 53-2017 Образац понуде 53-2017 Техничка спецификација 53-2017   [...]

1503, 2017

Набавка услуге превода

Позив за подношење понуда [...]

1403, 2017

Издавање часописа Екопедија (2 броја годишње)

Позив за подношење понуда [...]

1003, 2017

Набавка услуге административно-техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и помоћних послова

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Измене и допуне конкурсне документације Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели Уговора   [...]

1003, 2017

Набавка услуге рециклаже тонера

Позив за подношење понуда 41-2017 Конкурсна докуменатција 41-2017 Додатно појашњење 41-2017 Додатно појашњење 2-41-2017 Додатно појашњење 3 41-2017 Одлука о додели уговора 41-2017 Обавештење о закљученом уговору 41-2017 [...]

803, 2017

Набавка услуге одржавања биротехничке опреме

Позив за подношење понуда 40-2017 Конкурсна документација 40-2017 Одлука о додели уговора 40-2017 Обавештење о закљученом уговору 40-2017 [...]

603, 2017

Издавање часописа Екопедија

Позив - Издавање часописа Екопедија [...]

303, 2017

Текуће одржавање опреме – опрема за комуникацију

Текуће одржавање опреме - опрема за комуникацију [...]

203, 2017

Материјал за одржавање телекомуникационих уређаја

Материјал за одржавање телекомуникационих уређаја [...]

203, 2017

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме – електричне инсталације

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме - електричне инсталације [...]

203, 2017

Набавка електроматеријала

Позив - Набавка електроматеријала [...]

203, 2017

Закуп административне опреме – закуп штандова – Изнајмљивање штандова за организовање Сајма запошљавања у 2017. годниу

Закуп административне опреме - закуп штандова - Изнајмљивање штандова за организовање сајма запошљавања у 2017. години Позив за подношење понуда 18-2 [...]

203, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна промотивног материјала за потребе организовања Сајма запошљавања и студентске праксе

Позив за подношење понуда 19-2017 Конкурсна документација 19-2017 Одлука о додели уговора 19-2017 Обавештење о закљученом уговору 19-2017 [...]

2802, 2017

Набавка антивирус програма

Позив за подношење понуда 15-2017 Конкурсна документација 15-2017 Одлука о додели уговора 15-2017 Обавештење о додели уговора 15-2017 [...]

2302, 2017

Текуће одржавање опреме-уградна опрема – литфови

Набавка на коју се Закон не примењује Текуће одржавање опреме-уградна опрема-лифтови [...]

401, 2017

Набавка фотокопир апарата за потребе саобраћајне полиције

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 204-2016 Конкурсна документација 204-2016 Додатно појашњење 1 204-2016 Измена конкурсне документације 1 204-2016 Додатно појашњење 2 204-2016 Одлука о додели уговора 204-2016 Обавештење [...]

401, 2017

Набавка рачунарске опреме за потребе саобраћајне полиције

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 203-2016 Конкурсна документација 203-2016 Додатно појашњење 1 203-2016 Додатно појашњење 2 203-2016 Измена конкурсне документације 1 203-2016 Додатно појашњење 3 203-2016 Обавештење о пр [...]

2312, 2016

Набавка угоститељских услуга

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка угоститељских услуга Конкурсна документација - Набавка угоститељских услуга Одлука о додели уговора 198-2016 Обавештење о закљученом уговору 198-2016   [...]

1512, 2016

Набавка услуге израде пројеката обележавања зона школа

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 192-2016 Конкурсна документација 192-2016 Измена конкурсне документације 192-2016 Обавештење о продужењу рока 192-2016 Одлука о додели уговора 192-2016 Обавештење о закљученом уговору 19 [...]

912, 2016

Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираних софтвера - Windows и Office Конкурсна документација - Набавка лиценцираних софтвера - Windows и Office Додатно појашњење - Набавка лиценцираних софтвера - Windows [...]

912, 2016

Односи са јавношћу – истраживање мњења

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. Закона) Позив за подношење понуда - Односи са јавношћу - истраживање мњења   [...]

512, 2016

Со за посипање стаза и путева у зимском периоду

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Со за посипање стаза и путева у зимском периоду [...]

212, 2016

Набавка услуге осигурања опреме

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

2911, 2016

Набавка рачунарске опреме

 Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 184-2016 Конкурсна докуменатција 184-2016 Одлука о додели уговора 184-2016 Обавештење о закљученом уговору 184-2016 Одлука о измени уговора 184-2016   [...]

2811, 2016

Набавка апарата и ампула за детекцију психоактивних супстанци за потребе саобраћајне полиције

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 179-2016 Конкурсна документација 179-2016 Одлука о додели уговора 179-2016 Обавештење о закљученом уговору 179-2016 [...]

2411, 2016

Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда - Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града [...]

1411, 2016

Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града

Поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града [...]

3103, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна у вези са реализацијом пројекта организација манифестација „Еко регата“ и „Дани Дунава“

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

803, 2017

Набавка услуге одржавања система за континуално мерење ваздуха

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлукао додели Уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

601, 2017

Набавка здравствених услуга

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

2912, 2016

Периодични часописи -набавка стручне литературе за потребе запослених

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом Уговору - Партија 2 Обавештење о закљученом У [...]

2812, 2016

Набавка лиценцираног софтвера

Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираног софтвера Конкурсна документација - Набавка лиценцираног софтвера Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

1612, 2016

Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева Обавештење о продужењу рока - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева Одлука о додели [...]

1612, 2016

Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду Конкурсна документација - Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду Додатно појашњење Измена конкурсне документације [...]

1612, 2016

Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Обавештење о покретању преговарачког поступка - Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину Конкурсна документација - Набавка у [...]

112, 2016

Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије

Поступак јавне набавке мале вредности Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије, и то: партија 1 – Windows партија 2 - VMware Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираних софтвера Конкурсна документација - Набавка лиценцираних софтв [...]

3011, 2016

Набавка пића за потребе репрезентације

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка пића за потребе репрезентације Конкурса документација - Набавка пића за потребе репрезентације Одлука о додели уговора - Набавка пића за потребе репрезентације Обавештење о зак [...]

Завршене јавне набавке можете видети овде 

Агенција за јавне набавке

Надлежности и опис послова Агенције за јавне набавке

Агенција за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града,
-пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки
-даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града
– остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт

Злата Живанов – Крапеж, дипл. економиста, директор Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-810

Биљана Маслић, дипл. економиста, помоћник директора Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-873

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке наручиоца – Градоначелника града Панчева, бр. II-06-020-7/2015-283

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева бр.I-01-404-159/2015

План јавних набавки 2015 измена од 28-12-2015

План јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки Градска управа града Панчева
План јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник
План јавних набавки за 2016. годину – Градско веће
План јавних набавки за 2016. годину – Скупштина

Измена 1 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 2 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 3 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 4 плана јавних набавки 2016

Измена 5 плана јавних набавки ГУ 2016
Измена 6 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 7 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 8 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 9 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 10 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 1 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 11 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 12 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 2 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 13 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину-Градоначелник

План јавних набавки за 2017. годину-Градско веће

План јавних набавки за 2017. годину-Скупштина града

Измена бр. 1 – План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева