Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

Почетна/Услуге/Јавне набавке
Јавне набавке2020-09-16T08:41:55+02:00

2808, 2020

Набавка лож уља

Позив за подношење понуда 171-2020 Конкурсна документација Одлука о додели уговора 171-2020 Обавештење о закљученом уговору 171-2020 [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

.
Документа:

Go to Top