Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке2019-02-13T09:29:26+00:00

602, 2019

Технички преглeд изведених радова на изградњи аутобуског стајалишта МЗ Качарево у улици Фискултурној

Позив за подношење понуда 305-2018 Конкурсна документација 305-2018 Додатно појашњење 1 305-2018 Измена конкурсне документације 1 305-2018 Измена конкурсне документације 1 305-2018 Обавештење о продуж [...]

2201, 2019

Набавка грађевинског и другог материјала и опреме -за породице интерно расељених лица – трећа фаза

Позив за подношење понуда 276-2018 Конкурсна документација 276-2018 Додатно појашњење 1 276-2018 Измена конкурсне документације 1 276-2018 Обавештење о продужењу рока 1 276-2018 Одлука о додели уговор [...]

2407, 2017

Набавка услуге снимања промотивних видеа

Позив за подношење понуда - Набавка услуге снимања промотивних видеа Конкурсна документација - Набавка услуге снимања промотивних видеа Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације О [...]

1205, 2017

Набавка услуге одржавања хигијене зграде

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Додатно појашњење 3 Додатно појашњење 4 Додатно појашњење 5 Измене и допуне конкурсне документације Додатно по [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа:

План јавних набавки за 2019. годину:

– План јавних набавки за 2018. годину:

– План јавних набавки за 2017. годину:

– План јавних набавки за 2016. годину:

– План јавних набавки за 2015. годину:

Величина слова
Контраст