2111, 2017

Набавка електронске опреме за потребе Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда 236-2017 Конкурсна документација 236-2017 [...]

1611, 2017

Набавка горива за потребе Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда 235-2017 Конкурсна документација 235-2017 [...]

1511, 2017

Набавка услуге преноса података од уређаја за документовање саобраћајних прекршаја

Позив за подношење понуда 234-2017 Конкурсна документација 234-2017 [...]

1011, 2017

Набавка канцеларијског материјала за потребе Комисија – Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуде - 226/2017 Конкурсна документација-226-2017 Додатно појашњење-226-2017 Додатно појашњење-226-2017-2 Додатно појашњење 3 226-2017 Додатно појашњење 4 226-2017     [...]

911, 2017

Технички преглед изведених радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву

Позив за подношење понуда-225-2017 Конкурсна документација-225-2017 Одлука о додели Уговора 225-2017 [...]

311, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна за потребе Секретаријата за привреду и економски развој

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Додатно појашњење 3 Одлука о додели Уговора [...]

211, 2017

Набавка периодичних часописа-Информатор- Cekos-In

Обавештење о покретању преговарачког поступка 219-2017 Конкурсна документација 219-2017 Одлука о додели уговора-219-2017 [...]

111, 2017

Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме) за 2018. и 2019. годину

Позив за подношење понуда 204-2017 Конкурсна документација 204-2017 [...]

2510, 2017

Набавка рачунарске опреме-Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуде-214-2017 Конкурсна документација-214-2017 [...]

2510, 2017

Технички преглед радова на реконструкцији јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II у Панчеву

Позив за подношење понуда 209-2017 Конкурсна документација 209-2017 Одлука о додели Уговора-209-2017 Обавештење о закљученом Уговору 209-2017 [...]

2410, 2017

Набавка лиценцираних софтвера – Windows, Cad, Office и друго

Позив за подношење понуда 211-2017 Конкурсна документација 211-2017 Одлука о додели Уговора 211-2017 Обавештење о закљученом Уговору 211-2017 [...]

1710, 2017

Набавка услуге додатних мерења квалитета ваздуха за 2018. и 2019. годину

Позив за подношење понуда 203-2017 Конкурсна документација 203-2017 Конкурсна документација - измена 1- 203-2017 [...]

1310, 2017

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта – вртић Петар Пан

Позив за подношење понуда 202-2017 Конкурсна документација 202-2017 Додатно појашњење 1 202-2017 Измена конкккурсне документације 1 202-2017 Одлука о додели уговора 202-2017 [...]

1210, 2017

Извођење радова на израдњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву – улица Пере Сегединца

Позив за подношење понуде-195-2017 Конкурсна документација-195-2017 Одлука о додели уговора 195-2017 [...]

1010, 2017

МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице

Позив за подношење понуде-194-2017 Конкурсна документација-194-2017 Одлука о додели уговора 194-2017 [...]

910, 2017

Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи у О.Ш. „4.октобар“ Глогоњ

Позив за подношење понуда 196-2017 Конкурсна документација-196-2017 Измена конкурсне документације-1-196-2017 Додатно појашњење 1 196-2017 [...]

910, 2017

МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иве Лоле Рибара

Позив за подношење понуде 192/2017 Конкурсна документација-192-2017 Одлука о додели уговора 192-2017 [...]

910, 2017

Набавка услуге побољшања осветљења на пешачким прелазима ( израда пројекта са постављањем осветљења )

Позив за подношење понуда 201-2017 Конкурсна документација-201-2017 Одлука о додели уговора 201-2017 Обавештење о закљученом уговору 201-2017   [...]

610, 2017

Набавка лиценцираног софтвера WINDOWS I OFFICE – Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 197-2017 Конкурсна документација 197-2017 Додатно појашњење 1 -197-2017 Одлука о додели уговора 197-2017 Обавештење о закљученом Уговору 197-2017   [...]

310, 2017

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Позив за подношење понуда 198-2017 Конкурсна документација 198-2017 Додатно појашњење 1 198-2017 Измена конкурсне документације 1 198-2017 Одлука о додели уговора 198-2017 [...]

2909, 2017

Техничка контрола техничке документације периодичног одржавања тротоара у насељеном месту Панчево

Позив за подношење понуда 193-2017 Конкурсна документација 193-2017 Одлука о додели уговора 193-2017 Обавештење о закљученом уговору 193-2017 [...]

2909, 2017

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици

Позив за подношење понуда-189-2017 Конкурсна документација-189-2017 Конкурсна документација 189-2017-измена 1 Одлука о обустави поступка 189-2017 Обавештење о обустави поступка 189-2017 [...]

2609, 2017

ОШ „Гоце Делчев“ Јабука – инвестиционо одржавање санитарних чворова

Позив за подношење понуда 185-2017 Конкурсна документација 185-2017 Koнкурсна документација 185-2017-измена 1 Одлука о додели уговора 185-2017 Обавештење о закљученом уговору 185-2017 [...]

2509, 2017

Технички преглед изведених радова на уређењу пословне инфраструктуре у Старчеву

Позив за подношење понуда 190-2017 Конкурсна документација 190-2017 Одлука о додели уговора 190-2017 Обавештење о закљученом уговору 190-2017   [...]

2109, 2017

Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте Центар и набавка и уградња хидрауличне платформе за особе са инвалидитетом, улица Змај Јовина – фаза 2

Позив за подношење понуда 187-2017 Конкурсна документација 187-2017 Измена конкурсне документације 1 187-2017 Одлука о обустави поступка 187-2017 Обавештење о обустави поступка 187-2017 [...]

1809, 2017

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређала за 14 сеоских домаћинстава

Позив за подношење понуда Тендерски досије Одлука о додели уговора 183-2017 Обавештење о закљученом уговору 183-2017 [...]

1509, 2017

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)

Позив за подношење понуда 181-2017 Конкурсна документација 181-2017 Измена конкурсне документације 1 181-2017 Измена конкурсне документације 2 181-2017 Додатно појашњење 1 181-2017 Додатно појашњење 2 181-2017 Додатно појашњење 3 181-2017 Измена конк [...]

1409, 2017

Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац

Позив за подношење понуда 182-2017 Конкурсна документација 182-2017 Измена конкурсне документације 1 182-2017 Додатно појашњење 1 182-2017 Измена конкурсне документације 2 182-2017 Додатно појашњење 2 182-2017 Додатно појашњење 3 182-2017 Додатно пој [...]

1209, 2017

Набавка услуге постављања детектора брзине кретања возила, са дисплејима

Позив за подношење понуда 184-2017 Конкурсна документација 184-2017 Одлука о додели уговора 184-2017 Обавештење о закљученом уговору 184-2017 [...]

809, 2017

Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу у Банатском Новом Селу

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 180-2017 Додатно појашњење 1 180-2017 Измена конкурсне документације 2 180-2017 Обавештење о продужењу рока 180-2017 Одлука о додели уговора 180-2017 Обавештење о закљ [...]

3108, 2017

Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову

Позив за подношење понуда - 178-2017 Конкурсна документација 178-2017 Додатно појашњење 1 178-2017 Одлука о додели уговора 178-2017 Обавештење о закљученом Уговору 178-2017 [...]

2908, 2017

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Позив за подношење понуда 177-2017 Конкурсна документација 177-2017 Ценовник радова на зимском одржавању улица у граду Панчеву и општинских путева („Сл.гласник РС“ број 15 од 11.10.2013. године) Измене и допуне Ценовника радова на зимском одржавању у [...]

2908, 2017

Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

Позив за подношење понуда 174-2017 Конкурсна документација 174-2017 Додатно појашњење 1 174-2017 Додатно појашњење 2 174-2017 Измена конкурсне документације 174-2017 Додатно појашњење 3 174-2017 Измене конкурсне документације 2 174-2017 Одлука о доде [...]

2508, 2017

Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство

Додатно појашњење 1-162-2017 Позив за подношење понуда 162-2017 Конкурсна документација 162-2017 Измена 1 Конкурсне документације-162-2017 Додатно појашњење 2 162-2017 Измена конкурсне документација 2 162-2017 Додатно појашњење 3 162-2017 Додатно пој [...]

808, 2017
308, 2017

Наставак изградње канализационе мреже у насељу Иваново у Панчеву

Позив за подношење понуда 167-2017 Конкурсна документација 167-2017 Одговор на додатно појашњење 167-2017 Одлука о додели уговора-167-2017 Обавештење о закљученом уговору 167-2017 [...]

108, 2017

Наставак изградње фекалне канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на додатно појашњење 168-2017 Додатно појашњење 2 Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора-168-2017 Обавештење о закљученом уговору 168-2017   [...]

2407, 2017

Набавка услуге снимања промотивних видеа

Позив за подношење понуда - Набавка услуге снимања промотивних видеа Конкурсна документација - Набавка услуге снимања промотивних видеа Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави по [...]

3006, 2017

Набавка услуге израде монографије о Панчеву

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2 Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1 [...]

1306, 2017

Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

2605, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

2205, 2017

Набавка опреме за ситуациони центар града Панчева

Позив за подношење понуда Конурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1705, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера „Хермес“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација 121/2017 Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1205, 2017

Набавка услуге одржавања хигијене зграде

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Додатно појашњење 3 Додатно појашњење 4 Додатно појашњење 5 Измене и допуне конкурсне документације Додатно појашњење 6 Додатно појашњење 7 Одлука о додели Угов [...]

1204, 2017

Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1104, 2017

Набавка услуге осигурања возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору   [...]

3103, 2017

Набавка услуге осигурања возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

Завршене јавне набавке можете видети овде 

Агенција за јавне набавке

Надлежности и опис послова Агенције за јавне набавке

Агенција за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града,
-пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки
-даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града
– остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт

Злата Живанов – Крапеж, дипл. економиста, директор Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-810

Биљана Маслић, дипл. економиста, помоћник директора Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-873

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке наручиоца – Градоначелника града Панчева, бр. II-06-020-7/2015-283

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева бр.I-01-404-159/2015

План јавних набавки 2015 измена од 28-12-2015

План јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки Градска управа града Панчева
План јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник
План јавних набавки за 2016. годину – Градско веће
План јавних набавки за 2016. годину – Скупштина

Измена 1 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 2 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 3 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 4 плана јавних набавки 2016

Измена 5 плана јавних набавки ГУ 2016
Измена 6 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 7 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 8 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 9 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 10 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 1 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 11 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 12 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 2 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 13 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину-Градоначелник

План јавних набавки за 2017. годину-Градско веће

План јавних набавки за 2017. годину-Скупштина града

Измена бр. 1 – План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева

Измена бр. 2 План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева од 13-4-2017

План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева – измена бр. 3 од 11.05.2017.

План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева, измена број 4 од 25.05.2017. године

План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину- измена број 5 од 12.06.2017. године

План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину- измена број 6 од 26.07.2017. године

План јавних набавки Градске управе града Панчева 2017 – измена бр. 7 од 21.08.2017. године

План јавних набавки -2017-Градска управа града Панчева- Измена бр.8

План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева-измена број 9

План јавних набавки за 2017. годину-Градска управа града Панчева-измена број 10

План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину- измена број 11

План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину – измена број 12