Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

Почетна/Услуге/Јавне набавке
Јавне набавке2019-12-25T08:27:25+01:00

 

3012, 2019

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ

Позив за подношење понуда 245-2019 Позив за подношење понуда 245-2019-енглески Конкурсна документација 245-2019 Додатно појашњење _1_245-2019 Конкурсна документација 245-2019 - измена 1 Прилог 1 Прило [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

.
Документа: