Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке2019-11-07T13:38:17+01:00

3110, 2019

Хиподром Панчево – израда техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром

Позив за подношење понуда 198-2019 Конкурсна документација-198-2019 Додатно појашњење 1 198-2019 Измена конкурсне документације 1 198-2019 Ситуациони план 198-2019 - допуна [...]

910, 2019

Набавка услуге одржавања улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду од 15.11.2019. до 31.03.2020. године

Позив за подношење понуда 183-2019 Конкурсна документација 183-2019 План рада зимске службе 2019 Сл. лист града Панчева 2014 бр.14 Сл. лист града Панчева 2013 бр. 15 Додатно појашњење 1 183-2019 Измен [...]

2309, 2019

Набавка радова на уклањању објеката

Позив за подношење понуда 171-2019 Конкурсна документација 171-2019 Одлука о закључењу оквирног споразума 171-2019 Обавештење о закљученом оквирном споразума 171-2019 [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа: