2007, 2017

Набавка услуге обуке и едукације деце на саобраћајном полигону

Позив за подношење понуда - Набавка услуге обуке и едукације деце на саобраћајном полигону Конкурсна документација - Набавка услуге обуке и едукације деце на саобраћајном полигону [...]

1707, 2017

Набавка компјутерске опреме – таблет рачунари

Позив за подношење понуда 160-2017 Конкурсна документација 160-2017 [...]

1307, 2017

Набавка услуге постављања детектора брзине кретања возила, са дисплејима

Позив за подношење понуда Конкурсна документација [...]

1107, 2017

Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система

Позив за подношење понуда 157-2017 Конкурсна документација 157-2017 [...]

3006, 2017

Набавка услуге израде монографије о Панчеву

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора [...]

2606, 2017

Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову

Позив за подношење понуда 145-2017 Конкурсна документација 145-2017 Додатна појашњење 1 145-2017 [...]

2106, 2017

Набавка електронске опреме – пумпе за воду

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1306, 2017

Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора [...]

1306, 2017

Набавка резервних делова за одржавање компјутерске опреме

Позив за подношење понуда 139-2017 Конкурсна документација 139-2017 Додатно појашњење 1 139-2017 Одлука о додели уговора 139-2017 Обавештење о закљученом уговору 139-2017 [...]

906, 2017

Набавка услуге одржавања острва за одрживи саобраћај

Позив за подношење понуда 135-2017 Конкурсна документација 135-2017 Одлука о додели уговора 135-2017 Обавештење о закљученом уговору 135-2017 [...]

3105, 2017

Набавка услуге – Израда програма енергетске ефикасности

Позив за подношење понуда 128-2017 Конкурсна документација 128-2017 Додатно појашњење 1 128-2017 Одлука о додели уговора 128-2017 Обавештење о закљученом уговору 128-2017 [...]

2605, 2017

Отворени поступак јавне набавке радова – Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години

Позив за подношење понуда 129-2017 Конкурсна докуменатција 129-2017 Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 129-2017 Додатно појашњење 3 129-2017 Измена конкурсне документације 129/2017 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 129-2017 [...]

1905, 2017

Набавка услуге штампања за потребе Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда 122-2017 Конкурсна документација 122-2017 Одлука о додели уговора 122-2017 Обавештење о закљученом уговору 122-2017 [...]

1905, 2017

Набавка средстава за засејавање градоносних облака – ракета

Позив за подношење понуда 120 - 2017 Конкурсна документација 120 - 2017 Одлука о додели уговора 120-2017 Обавештење о закљученом уговору 120-2017 [...]

1605, 2017

Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда 102/2017 Конкурсна документација 102/2017 Додатно појашњење Измена конкурсне документације 102/2017 Обавештење о продужењу рока 102/2017 Додатно појашњење бр.2_102/2017 Измена конкурсне документације бр.2_102/2017 Обавештење [...]

805, 2017

Набавка услуге израде Студије оправданости заједничког обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Панчева и града Београда

Позив за подношење понуда 99-2017 Конкурсна документација 99-2017 Измена конкурсне документације 1 99-2017 Одлука о додели уговора 99-2017 Обавештење о закљученом уговору 99-2017 [...]

405, 2017

Набавка геодетских услуга за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 100-2017 Конкурсна документација 100-2017 Одлука о додели уговора 100-2017 Обавештење о закљученом уговору 100-2017 [...]

305, 2017

Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда 95 Конкурсна документација 95 Додатно појашњење 1 95-2017 Додатно појашњење 2 95-2017 Додатно појашњење 3 95-2017 Измена конкурсне документације 1 95-2017 Обавештење о продужењу рока 95-2017 Одлука о додели уговора 95-2017 О [...]

2704, 2017

Набавка пића за потребе репрезентације

Позив за подношење понуда 94-2017 Конкурсна документација 94-2017 Одлука о додели уговора 94-2017 Обавештење о закљученом уговору 94-2017       [...]

2604, 2017

Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 83-2017 Конкурсна документација 83-2017 Одлука о додели уговора 83-2017 Обавештење о закљученом уговору 83-2017 [...]

1304, 2017

Набавка услугe надзора над сузбијањем комараца, крпеља и других штетних инсеката и услуге дератизације за 2017., 2018. и 2019. годину

Позив за подношење понуда 87-2017 Конкурсна документација 87-2017 Одлука о додели уговора 87-2017 Обавештење о закљученом уговору 87/2017 [...]

1304, 2017

Набавка услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних инсеката и услуге дератизације за 2017., 2018. и 2019. годину

Позив за подношење понуда 85-2017 Конкурсна документација 85-2017 Додатно појашњење 1 85-2017 Измена конкурсне документације 1 85-2017 Додатно појашњење 2 85-2017 Измена конкурсне документације 2 85-2017 Одлука о додели уговора 85-2017 Обавештење о з [...]

1204, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 6/2017 Обавештење о закљученом уговору   [...]

1204, 2017
1204, 2017

Издавање часописа Екопедија (2 броја годишње)

Позив за подношење понуда [...]

1004, 2017

Набавка генералне поправке возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда 81-2017 Конкурсна документација 81-2017 Одлука о додели уговора 81-2017 Обавештење о закљученом уговору 81-2017 [...]

404, 2017

Набавка униформи за потребе комуналне полиције

Позив за подношење понуда 67-2017 Конкурсна документација 67-2017 Одлука о додели уговора 67-2017 Обавештење о закљученом уговора 67-2017 [...]

2803, 2017

Набавка угоститељских услуга

Позив за подношење понуда 60/2017 Конкурсна документација 60/2017 Одлука о додели уговора 60-2017 Обавештење о закљученом уговору 60-2017 [...]

2703, 2017

Набавка-Материјал за водовод и грејање (члан 39. став 2. ЗЈН)

poziv-61Набавка материјала за водовод и грејање [...]

2303, 2017

Набавка услуге оглашавања у дневном листу

Позив за подношење понуда 59-2017 Конкурсна документација 59-2017 Додатно појашњење 1 59-2017 Додатно појашњење 2 59-2017 Додатно појашњење 3 59-2017 Измена конкурсне документација 1 59-2017 Обавештење о продужењу рока 59-2017 Одлука о додели уговора [...]

1703, 2017

Набавка – Прес клипинг и анализа медијских објава

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)poziv-50 [...]

1703, 2017

Набавка услуге интернета, обликована у две партије

Позив за подношење понуда 51-2017 Конкурсна документација 51-2017 Додатно појашњење 1 51-2017 Додатно појашњење 2 51-2017 Додатно појашњење 3 51-2017 Обавештење о продужењу рока 51-2017 Измена конкурсне документације 1 51-2017 Додатно појашњење 4 51- [...]

1603, 2017

Набавка осталих материјала за превозна средства

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда 53-2017 Образац понуде 53-2017 Техничка спецификација 53-2017   [...]

1503, 2017

Набавка услуге превода

Позив за подношење понуда [...]

1403, 2017

Издавање часописа Екопедија (2 броја годишње)

Позив за подношење понуда [...]

1003, 2017

Набавка услуге рециклаже тонера

Позив за подношење понуда 41-2017 Конкурсна докуменатција 41-2017 Додатно појашњење 41-2017 Додатно појашњење 2-41-2017 Додатно појашњење 3 41-2017 Одлука о додели уговора 41-2017 Обавештење о закљученом уговору 41-2017 [...]

803, 2017

Набавка услуге одржавања биротехничке опреме

Позив за подношење понуда 40-2017 Конкурсна документација 40-2017 Одлука о додели уговора 40-2017 Обавештење о закљученом уговору 40-2017 [...]

603, 2017

Издавање часописа Екопедија

Позив - Издавање часописа Екопедија [...]

303, 2017

Текуће одржавање опреме – опрема за комуникацију

Текуће одржавање опреме - опрема за комуникацију [...]

2605, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

2205, 2017

Набавка опреме за ситуациони центар града Панчева

Позив за подношење понуда Конурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1705, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера „Хермес“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација 121/2017 Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1205, 2017

Набавка услуге одржавања хигијене зграде

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Додатно појашњење 3 Додатно појашњење 4 Додатно појашњење 5 Измене и допуне конкурсне документације Додатно појашњење 6 Додатно појашњење 7 Одлука о додели Угов [...]

1204, 2017

Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1104, 2017

Набавка услуге осигурања возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору   [...]

3103, 2017

Набавка услуге осигурања возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

3103, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна у вези са реализацијом пројекта организација манифестација „Еко регата“ и „Дани Дунава“

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

1003, 2017

Набавка услуге административно-техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и помоћних послова

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Измене и допуне конкурсне документације Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору     [...]

803, 2017

Набавка услуге одржавања система за континуално мерење ваздуха

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлукао додели Уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

Завршене јавне набавке можете видети овде 

Агенција за јавне набавке

Надлежности и опис послова Агенције за јавне набавке

Агенција за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града,
-пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки
-даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града
– остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт

Злата Живанов – Крапеж, дипл. економиста, директор Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-810

Биљана Маслић, дипл. економиста, помоћник директора Агенције за јавне набавке, телефон: 013/308-873

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке наручиоца – Градоначелника града Панчева, бр. II-06-020-7/2015-283

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева бр.I-01-404-159/2015

План јавних набавки 2015 измена од 28-12-2015

План јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки Градска управа града Панчева
План јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник
План јавних набавки за 2016. годину – Градско веће
План јавних набавки за 2016. годину – Скупштина

Измена 1 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 2 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 3 плана јавних набавки ГУ 2016

Измена 4 плана јавних набавки 2016

Измена 5 плана јавних набавки ГУ 2016
Измена 6 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 7 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 8 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева
Измена 9 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 10 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 1 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 11 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 12 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

Измена 2 плана јавних набавки за 2016. годину – Градоначелник града

Измена 13 Плана јавних набавки за 2016. годину – Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину Градска управа града Панчева

План јавних набавки за 2017. годину-Градоначелник

План јавних набавки за 2017. годину-Градско веће

План јавних набавки за 2017. годину-Скупштина града

Измена бр. 1 – План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева

Измена бр. 2 План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева од 13-4-2017

План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева – измена бр. 3 од 11.05.2017.

План јавних набавки за 2017. годину – Градска управа града Панчева, измена број 4 од 25.05.2017. године

План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину- измена број 5 од 12.06.2017. године