Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке2019-08-20T11:59:53+02:00

2907, 2019

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Позив за подношење понуда  147-2019 Позив за подношење понуда 147-2019 Конкурсна документација 147-2019 Додатно појашњење 1 147-2019 Измена конкурсне документације 1_147-2019 [...]

1807, 2019

Јавна набавка за избор приватног партнера …

Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уште [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа: