Град Панчево|grad@pancevo.rs
Јавне набавке2023-01-31T14:33:36+01:00

611, 2020

Северна индустријска зона у Панчеву- израда техничке документације за извођење радова за укрсно место- кружни ток саобраћаја

Позив за подношење понуда 146-2020 Конкурсна документација Прилог 1 - Пројектни задатак Додатно појашњење 1 146-2020 Измена конкурсне документације 1 [...]

810, 2020

Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево – Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи противпожарног степеништа

Позив за подношење понуда 160-2020 Конкурсна документација Додатно појашњење 1 160-2020 Одлука о додели уговора 160-2020 Обавештење о закљученом угово [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

.
Документа:

Извештај о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2022. годину

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2023. годину

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022. годину

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена 1

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена 2

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена 3

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена – 4

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена  – 5

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена -6

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-7

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена 8

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-9

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-10

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-11

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-12

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-13

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-14

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-15

План јавних набавки градске управе града Панчева за 2022 годину -измена-16

Go to Top