Иваново (мађ. Sándoregyháza, нем. Alexanderkirchen или Iwanowo) је сеоско насеље које се налази на територији града Панчева, у Јужнобанатском округу Аутономне Покрајине Војводине, у Републици Србији. Према коначним резултатима пописа становништва из 2011. године, у Иванову живи 1053 становника.
Насељено место Иваново основано је 1868 године од стране Бугара – Палцена и Немаца који су ту радили на изградњи насипа на Дунаву и окружено је водом са запада, југа и истока. По попису из 1869.год. у селу је живело 824, а 1880.год. најмање у праченом периоду, свега 724 житеља. Смањење броја житеља последица је епидемије колере. Нагли скок броја становника је следећег пописа 1890.год. када је регистровано 2129 житеља. Овај велики скок броја становника је резултат колонизације Мађара из Буковине, који су досељавани 1883 и 1884. године. Надаље бележимо пораст броја становништва до 1910.год. Смањење броја житеља села 1921.год. последица је првог светског рата. Између два светска рата број становника се кретао између 2000-3000.

Попис из 1869.год. бележи да је у селу највисе живело Палцена. Овај народ је после Ципровачке буне 1688 пребегао пред Турцима у Аустоугарску око Крајове да би касније дошао у Банат данашњи део Румуније одакле 1868 насељавају овај локалитет крај Дунава. Палчанско становништво је пореклом из северне Бугарске, област Пауликенија. После ове миграције је уследило насељавање Немаца стим да је вечина ових насељеника из других банатских села а мањи део из Немачке. Након њих Иваново насељавају Мађари из Буковине, северозападна Румунија.

Иваново има веома повољан географски положај обзиром да се налази на Дунаву а до другог светског рата имало је и луку у којој су бродови проводили целу зиму и данас има још остатака те луке у рукавцу Дунава познатијем као Зимовник. Иваново је познато и по томе што крајем априла и почетком маја сваке године постаје стециште Шарана који се мрести у овом периоду, међутим велики број криволоваца који изловљавају Шарана у мресту представља велики проблем. Поред овог Зимовник је у току лета за пецароше из целе Србије и Црне Горе. Чак је 1998 одржано и савезно такмићење у пецању на пловак.

Иваново поседује повољне услове за пољопривреду обзиром да је изграђена велика мрежа канала за наводњавање тако да скоро нема њиве која с њене једне стране нема неки од ДТД-ових канала. Од укупно 4816 ха површине атара на дан 30.04.1995.год. видимо да су 2210 ха под ораницама али и да имамо 1642 ха неплодних површина, 285 ха пашњака и 475 ха под шумама.

Више о селу можете сазнати на Википедији.

Поделите ово: Контактирајте нас:
  • Mесна заједница у Иванову
  • Oбала Иваново
  • Иваново рукавац
  • Иваново улица слика 1