Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита.

Исправан број рачуна је          840-1580741-41

Оглас лицитација II круг

Уплатница пример за физичка лица

Упутство за уплату депозита

Формулар за пријаву 2 круг правна лица

Формулар за пријаву 2 круг физичка лица

Преглед груписаних јавних надметања 2 круг

Лицитација пољопривредног земљишта 2016. година

Оглас Панчево

Преглед груписаних Јавних надметања

Упутство за уплату депозита

Уплатница пример

Формулар за пријаву 1. круг-физичка лица

Формулар за пријаву 1. круг-правна лица

 

КАРТЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШИНАМА:

Старчево

Панчево и Војловица

Омољица

Качарево

Јабука

Иваново

Долово

Глогоњ

Банатско Ново Село

Банатски Брестовац

Лицитација пољопривредног земљишта 2015. година

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Преглед груписаних надметања519.3 KB232
Банатски Брестовац5.5 MB285
Банатско Ново Село8.5 MB197
Долово6.7 MB303
Глогоњ1.8 MB156
Иваново1.7 MB164
Јабука11.1 MB216
Качарево3.0 MB369
Омољица5.5 MB209
Панчево и Војловица2.4 MB209
Старчево3.7 MB261