Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита.

Исправан број рачуна је          840-1580741-41

Оглас лицитација II круг

Уплатница пример за физичка лица

Упутство за уплату депозита

Формулар за пријаву 2 круг правна лица

Формулар за пријаву 2 круг физичка лица

Преглед груписаних јавних надметања 2 круг

Лицитација пољопривредног земљишта 2016. година

Оглас Панчево

Преглед груписаних Јавних надметања

Упутство за уплату депозита

Уплатница пример

Формулар за пријаву 1. круг-физичка лица

Формулар за пријаву 1. круг-правна лица

 

КАРТЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШИНАМА:

Старчево

Панчево и Војловица

Омољица

Качарево

Јабука

Иваново

Долово

Глогоњ

Банатско Ново Село

Банатски Брестовац

Лицитација пољопривредног земљишта 2015. година

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јабука11.1 MB226
Банатски Брестовац5.5 MB304
Банатско Ново Село8.5 MB209
Глогоњ1.8 MB167
Долово6.7 MB318
Иваново1.7 MB175
Качарево3.0 MB390
Омољица5.5 MB244
Панчево и Војловица2.4 MB219
Преглед груписаних надметања519.3 KB256
Старчево3.7 MB286