В А Ж Н О  ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈН 78 И 79 КО БНС

Оглас II Круг 2019 скениран

Сагласност II круг Панчево

Груписана јавна надметања

Управа за пољопривредно земљиште-град Панчево-парцеле у КО Старчево

Додатак Огласу

Образложење уз Оглас II круг 2019

Закључак цене II круг 2019

Упутство за уплату депозита

Уплатница пример за физичка лица

Уплатница пример за правна лица

Формулар за пријаву II круг физичка лица

Формулар за пријаву II круг правна лица

Карте јавних надметања по катастарским општинама ће се користити из I круга 2019. године