О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Из поступка јавног надметања изузима се јавно надметање број 565 КО Јабука, обзиром да катастарске парцеле које су предмет наведеног јавног надметања нису у јавној својини Републике Србије.

 

Оглас I круг 2022.

Груписана јавна надметања

Образложење уз Оглас I круг

Сагласност на Оглас I круг

Закључак цене I круг

Линк за пријаву

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid/

Апликација Дигитално јавно надметање-корисничко упутство