ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB155
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB48
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB1
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB2
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB2
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB2
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB2
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB2
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB2
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB7
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB3
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB337
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB328
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB134
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB211
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB102
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB31
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB2
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB1
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB126
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB149
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB154
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB148
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB143
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB167
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB131