Град Панчево|grad@pancevo.rs

Буџет

Буџет 2018-01-28T21:22:51+00:00

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2017. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закључак Градског већа о усвајању извештаја за период јануар - септембар 2016. године169.6 KB119
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за перион јануар - септембар 2016. године4.4 MB145
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB78
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB91
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB98
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB117
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB128
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB81
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB91
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB85
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB88
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB82
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB88
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB92
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB80
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 12.6 MB89
Образац 23.2 MB95
Образац 31.6 MB96
Образац 43.8 MB82
Образац 55.7 MB75
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB86
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Документација за учешће107.0 KB77
Јавни позив286.0 KB102
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB82
Образац за идентификацију548.1 KB100
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB88
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB108
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB74

 

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB261
Нацрт одлуке о Буџету за 2018 годину15.5 MB142
Одлука о Буџету града Панчева за 2018. годину4.7 MB263
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB371
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB726
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB149
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB190
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB167
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB196
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB193
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB143
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB186
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB197
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB117
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину5.7 MB163
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB154
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс III5.4 MB101
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB497
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB424
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB240
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB312
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB327
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB228
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB110
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB254
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB131
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB250
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB270
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB317
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB290
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB292
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB369
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB267

 

Величина слова
Контраст