Град Панчево|grad@pancevo.rs

Буџет

Буџет2018-08-14T12:21:13+00:00

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева

ИмеВеличинаДатум
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-IX 2017. године 4.0 MB2018/08/13
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2017. године4.9 MB2018/08/14
ИмеВеличинаДатум
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB2017/04/27
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB2017/04/27
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB2017/04/27
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB2017/04/27
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB2017/04/27
ИмеВеличинаДатум
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB2017/04/27
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB2017/04/27
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB2017/04/27
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB2017/04/27
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB2017/04/27
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB2017/04/27
ИмеВеличинаДатум
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB2017/04/27
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB2017/04/27
ИмеВеличинаДатум
Образац 12.6 MB2017/04/27
Образац 23.2 MB2017/04/27
Образац 31.6 MB2017/04/27
Образац 43.8 MB2017/04/27
Образац 55.7 MB2017/04/27
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB2017/04/27
ИмеВеличинаДатум
Документација за учешће107.0 KB2017/04/27
Јавни позив286.0 KB2017/04/27
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB2017/04/27
Образац за идентификацију548.1 KB2017/04/27
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB2017/04/27
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB2017/04/27
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB2017/04/27

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаДатум
Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Панчева за 2019. годину37.8 MB2018/08/01
ИмеВеличинаДатум
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB2017/08/01
Нацрт одлуке о Буџету за 2018 годину15.5 MB2017/12/21
Одлука о Буџету града Панчева за 2018. годину4.7 MB2017/12/28
Одлука о именама Одлуке о буџету града Панчева за 2018 годину5.4 MB2018/03/29
Одлука о изменама Одлуке о Буџету града Панчева за 2018. годину5.2 MB2018/07/23
Грађански водич кроз буџет града Панчева за 2018. годину1.7 MB2018/08/08
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2018. године4.8 MB2018/08/14
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину15.5 MB2018/11/15
ИмеВеличинаДатум
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB2016/08/01
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB2017/01/11
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB2017/01/17
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB2017/01/17
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB2017/01/17
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB2017/01/17
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB2017/01/17
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB2017/01/17
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB2017/01/17
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB2017/01/17
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB2017/01/17
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину5.7 MB2017/07/14
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB2017/09/11
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс III5.4 MB2017/11/22
Образложење Одлуке о Завршном рачуну Буџета Града за 2017. годину 15.05.2018. године3.5 MB2018/07/16
Одлука о Завршном рачуну Буџета Града за 2017. годину5.0 MB2018/07/16
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-IX 2017. године4.0 MB2018/08/14
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2017. године4.9 MB2018/08/14
ИмеВеличинаДатум
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB2016/02/19
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB2016/02/19
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB2016/05/24
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB2016/07/14
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB2016/11/01
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB2016/12/08
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB2017/01/17
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB2017/01/18
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB2017/06/13
ИмеВеличинаДатум
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB2016/03/03
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB2016/03/03
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB2016/03/03
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB2016/06/30
Величина слова
Контраст