ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB175
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB215
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB25
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB32
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB29
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB34
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB28
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB19
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB30
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB30
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB17
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB356
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB340
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB148
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB227
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB120
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB65
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB16
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB30
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB137
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB158
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB169
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB163
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB155
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB181
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB145