Град Панчево|grad@pancevo.rs

Буџет

Буџет 2018-01-28T21:22:51+00:00

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2017. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закључак Градског већа о усвајању извештаја за период јануар - септембар 2016. године169.6 KB160
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за перион јануар - септембар 2016. године4.4 MB199
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB112
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB131
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB148
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB176
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB173
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB120
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB132
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB126
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB134
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB121
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB130
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB133
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB115
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 12.6 MB128
Образац 23.2 MB141
Образац 31.6 MB138
Образац 43.8 MB129
Образац 55.7 MB122
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB145
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Документација за учешће107.0 KB116
Јавни позив286.0 KB145
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB122
Образац за идентификацију548.1 KB181
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB126
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB153
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB130

 

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB348
Нацрт одлуке о Буџету за 2018 годину15.5 MB233
Одлука о Буџету града Панчева за 2018. годину4.7 MB421
Одлука о именама Одлуке о буџету града Панчева за 2018 годину5.4 MB127
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB407
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB808
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB194
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB259
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB214
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB237
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB237
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB189
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB231
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB260
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB219
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину5.7 MB209
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB238
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс III5.4 MB166
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB536
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB461
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB276
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB345
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB421
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB269
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB147
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB364
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB217
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB299
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB316
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB368
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB340
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB357
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB430
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB323

 

Величина слова
Контраст