Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2017. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закључак Градског већа о усвајању извештаја за период јануар - септембар 2016. године169.6 KB55
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за перион јануар - септембар 2016. године4.4 MB64

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB36
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB42
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB39
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB57
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB61

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB39
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB35
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB33
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB38
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB30
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB38

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB42
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB37

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 12.6 MB37
Образац 23.2 MB38
Образац 31.6 MB38
Образац 43.8 MB37
Образац 55.7 MB30
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB45

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Документација за учешће107.0 KB33
Јавни позив286.0 KB46
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB40
Образац за идентификацију548.1 KB44
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB44
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB47
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB35

 

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB49
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB292
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB576
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB101
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB114
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB109
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB130
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB126
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB90
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB123
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB114
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB72
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017.годину5.7 MB86
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB13
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB457
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB391
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB197
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB279
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB199
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB169
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB71
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB146
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB40
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB196
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB219
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB249
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB233
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB232
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB279
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB209