ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB195
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB291
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB40
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB41
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB41
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB55
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB54
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB32
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB48
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB44
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB27
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB372
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB351
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB156
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB237
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB132
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB85
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB25
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB47
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB148
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB169
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB180
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB179
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB164
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB194
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB156