Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2017. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закључак Градског већа о усвајању извештаја за период јануар - септембар 2016. године169.6 KB3
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за перион јануар - септембар 2016. године4.4 MB4

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB1
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB1
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB1
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB4
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB2

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB2
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB1
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB1
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB1
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB1
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB1

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB2
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB2

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 12.6 MB2
Образац 23.2 MB2
Образац 31.6 MB2
Образац 43.8 MB2
Образац 55.7 MB2
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB3

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Документација за учешће107.0 KB3
Јавни позив286.0 KB5
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB3
Образац за идентификацију548.1 KB3
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB3
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB2
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB2

 

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB210
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB372
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB47
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB56
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB54
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB67
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB64
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB45
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB67
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB55
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB39
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB390
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB356
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB163
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB244
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB151
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB108
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB33
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB62
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB157
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB175
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB191
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB185
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB176
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB205
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB168