Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаДатум
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ ГРАДА ПАНЦЕВА ЗА 2023 ГОДИНУ15.4 MB2022/07/15
Обрасци За Програмски Будзет 2023-предефинисани2.6 MB2022/07/15
Обрасци За Програмски Будзет 2023 - Бланко827.9 KB2022/07/15
Анекс 5 - Униформни Програми и Програмске Активноссти206.6 KB2022/07/15
Циљеви Програма И Програмских Активности И Листа Индикатора613.0 KB2022/07/15
Прилог 1 Преглеђброја запослених и средстава за плате102.6 KB2022/07/15
Захтев за финансирање капиталног пројекта47.4 KB2022/07/15
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 2024 И 2025 ГОДИНУ192.5 KB2022/07/15
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНУ127.0 KB2022/07/15
Упутство Министра Финансија649.8 KB2022/07/15
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОђЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА 3.3 MB2022/07/15
Одлука о Буџету града Панчева за 2023. годину са Образложењем4.3 MB2023/01/05
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину4.8 MB2023/03/15
ИмеВеличинаДатум
Упутство за израду Програмског Буџета за 2022. годину32.4 MB2021/07/20
Уредба о управљању капиталним пројектима 51 - 201929.3 KB2021/07/21
Анекс 5 - Униформни програми и програмске активности ЈЛС346.9 KB2021/07/21
Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора613.0 KB2021/07/21
Обрасци за програмски буџет 2022 - бланко536.6 KB2021/07/21
Обрасци за програмски буџет 2022 - предефинисани2.1 MB2021/07/21
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину127.0 KB2021/07/21
Преглед измена Анекса 5 Упуства за израду програмског буџета158.2 KB2021/07/21
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022. годину102.0 KB2021/07/21
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта47.4 KB2021/07/21
Упуство за израду програмског буџета1.2 MB2021/07/21
Упуство за локал 2022. 944.4 KB2021/07/21
Упуство за припрему буџета 2022. град Панчево31.0 MB2021/07/21
Одлука о буџету града Панчева за 2022.годину4.1 MB2021/12/21
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022 ГОДИНУ1.7 MB2022/02/24
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину3.6 MB2022/06/16
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину -Р24.7 MB2022/10/27
Извештај о извршењу Буџета за за период I-IX 2022. године2.4 MB2022/11/01
ИмеВеличинаДатум
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРИЛОЗИМА6.6 MB2020/07/31
Одлука о буџету града Панчева за 2021. годину4.3 MB2020/12/23
Грађански водич кроз Буџет града Панчева за 2021. годину1.7 MB2021/02/23
Одлука o измени Одлуке о буџету 20214.7 MB2021/05/19
Предлог финансијског плана за 2022., 2023. и 2024. годину192.5 KB2021/07/21
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину4.6 MB2021/11/01
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину Р24.7 MB2021/11/03
Одллука о Завршном рачуну буџета града Панчева за 2021 годину2.7 MB2022/06/16
Образложење Одлуке о Завршном рачуну 2021Први део45.2 MB2022/06/16
Образложење Одлуке о Завршном рачуну 2021 Други део34.8 MB2022/06/16
ИмеВеличинаДатум
Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора613.0 KB2019/07/23
Обрасци за програмски буџет 20202.4 MB2019/07/23
Обрасци за програмски буџет 2020 - бланко539.1 KB2019/07/23
Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта49.6 KB2019/07/23
Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта35.7 KB2019/07/23
Образац КР - Захтев за финансирање КП чија је реализација у току53.1 KB2019/07/23
Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте21.3 KB2019/07/23
Предлог финансијског плана за 2020., 2021. и 2022. годину192.5 KB2019/07/23
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину121.0 KB2019/07/23
Униформни програми и програмске активности ЈЛС346.9 KB2019/07/23
Упуство министра финансија4.6 MB2019/07/23
Упуство за прирему Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину9.3 MB2019/07/23
Уредба оцене капитални пројекти149.6 KB2019/07/23
Одлука о буџету града Панчева за 2020. годину4.3 MB2020/01/10
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020 годину5.2 MB2020/01/31
Грађански водич кроз Буџет града Панчева за 2020. годину1.6 MB2020/02/04
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину - Р25.3 MB2020/03/09
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину - Ребаланс 35.1 MB2020/08/26
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020.годину - Ребаланс 45.5 MB2020/11/05
Одлука о измени Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину Ребаланс 55.3 MB2020/12/01
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину4.3 MB2021/11/03
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020.годину - Образложење44.2 MB2021/11/03
ИмеВеличинаДатум
Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Панчева за 2019. годину37.8 MB2018/08/01
Предлог Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину4.5 MB2018/12/26
Одлука о Буџету града Панчева за 2019 годину4.5 MB2018/12/31
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину20.7 MB2019/01/25
Одлука о Изменама Одлуке о Буџету Града Панчева за 2019. годину - Ребаланс 14.8 MB2019/04/08
Одлука о Изменама Одлуке о Буџету Града Панчева за 2019. годину - Ребаланс 25.1 MB2019/07/15
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину5.1 MB2019/09/16
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 20192.7 MB2019/09/25
Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину5.2 MB2019/12/09
ИмеВеличинаДатум
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB2017/08/01
Нацрт одлуке о Буџету за 2018 годину15.5 MB2017/12/21
Одлука о Буџету града Панчева за 2018. годину4.7 MB2017/12/28
Одлука о именама Одлуке о буџету града Панчева за 2018 годину5.4 MB2018/03/29
Одлука о изменама Одлуке о Буџету града Панчева за 2018. годину5.2 MB2018/07/23
Грађански водич кроз буџет града Панчева за 2018. годину1.7 MB2018/08/08
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2018. године4.8 MB2018/08/14
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину15.5 MB2018/11/15
Извештај о извршењу буџета града Панчева за период I-IX 2018. године4.6 MB2019/01/25
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину10.1 MB2019/01/25
Одлука о завршном рачуну Буџета Града за 2018. годину3.7 MB2019/07/15
Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета Града за 2018. годину3.3 MB2019/07/15
ИмеВеличинаДатум
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB2016/08/01
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB2017/01/11
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB2017/01/17
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB2017/01/17
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB2017/01/17
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB2017/01/17
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB2017/01/17
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB2017/01/17
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB2017/01/17
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB2017/01/17
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB2017/01/17
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину5.7 MB2017/07/14
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB2017/09/11
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс III5.4 MB2017/11/22
Образложење Одлуке о Завршном рачуну Буџета Града за 2017. годину 15.05.2018. године3.5 MB2018/07/16
Одлука о Завршном рачуну Буџета Града за 2017. годину5.0 MB2018/07/16
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-IX 2017. године4.0 MB2018/08/14
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2017. године4.9 MB2018/08/14
ИмеВеличинаДатум
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB2016/02/19
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB2016/02/19
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB2016/05/24
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB2016/07/14
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB2016/11/01
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB2016/12/08
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB2017/01/17
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB2017/01/18
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB2017/06/13
ИмеВеличинаДатум
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB2016/03/03
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB2016/03/03
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB2016/03/03
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB2016/03/03
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB2016/06/30