Град Панчево|grad@pancevo.rs

Буџет

Буџет 2018-01-28T21:22:51+00:00

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2017. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закључак Градског већа о усвајању извештаја за период јануар - септембар 2016. године169.6 KB145
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за перион јануар - септембар 2016. године4.4 MB176
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева - Ребаланс 118.8 MB99
Службени лист града Панчева 19 2016 - Ребаланс 21.9 MB115
Службени лист града Панчева 26 2016 - Ребаланс 32.0 MB129
Службени лист града Панчева 33 2016 - Ребаланс 42.2 MB144
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB154
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01. - 21.12.2014. године1.0 MB109
Образац 1 - биланс стања на дан 31.12.2014. године1.6 MB118
Образац 2 - биланс прихода и расхода од 01.01. - 31.12.2014. године2.1 MB109
Образац 4 - извештај о новчаним токовима од 01.01. - 31.12.2014. године2.5 MB117
Образац 5 - извештај о извршењу буџета од 01.01. - 31.12.2014. године3.7 MB105
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2014. годину12.6 MB111
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева554.9 KB117
Статут града Панчева - пречишћен текст247.8 KB102
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 12.6 MB113
Образац 23.2 MB124
Образац 31.6 MB121
Образац 43.8 MB112
Образац 55.7 MB100
Одлука о завршном буџету града Панчева за 2015. годину7.9 MB120
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Документација за учешће107.0 KB101
Јавни позив286.0 KB128
Мишљење Министарства финансија о задуживања града Панчева649.6 KB104
Образац за идентификацију548.1 KB141
Одкула о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода1.0 MB112
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем3.9 MB135
Закон о територијалној организацији Републике Србије3.8 MB101

 

Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлуке и документа везана за Буџет града Панчева за 2018. годину7.5 MB318
Нацрт одлуке о Буџету за 2018 годину15.5 MB197
Одлука о Буџету града Панчева за 2018. годину4.7 MB358
Одлука о именама Одлуке о буџету града Панчева за 2018 годину5.4 MB55
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Упуство за Припрему одлуке о Буџету Града Панчева за 2017 годину са пројекцијама за 2018 и 2019 годину Јули 20163.4 MB393
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину3.9 MB772
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора605.9 KB177
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2003671.5 KB224
Обрасци за Програмски Буџет - Верзија Ексел 2007 и Новији-1646.2 KB196
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате63.3 KB221
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката217.1 KB217
Прилог 3 - Комисије и уговори32.5 KB169
Прилог 4 - Предлог финансијског плана буџетског корисника62.0 KB214
Упутство Секретаријата за финансије за припрему буџета за 2017. годину Новембар 2016.год.188.5 KB228
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета3.7 MB169
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину5.7 MB194
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс II4.9 MB202
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину са образложењем - Ребаланс III5.4 MB145
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о буџету града Панчева за 2016. годину18.8 MB519
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс I24.9 MB444
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2016.7.6 MB262
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс II28.6 MB333
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс III2.5 MB370
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016 год. - Ребаланс IV3.3 MB254
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-јун201614.5 MB132
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 20164.4 MB312
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2016. годину6.0 MB172
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB279
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB297
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB351
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB322
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB327
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB403
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB301

 

Величина слова
Контраст