Град Панчево|grad@pancevo.rs

Родитељски додатак

//Родитељски додатак
Родитељски додатак 2017-01-16T10:36:51+00:00

За признавање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете из средстава Републике Србије, када захтев подноси мајка, прилаже се:

 1. захтев за признавање права (подноси се у року од три месеца од дана рођења детета);
 2. извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (изводи не могу бити старији од шест месеци и морају бити оригинали);
 3. пријава пребивалишта за децу;
 4. уверење о држављанству (не може бити старије од шест месеци и мора бити оригинал);
 5. фотокопија личне карте;
 6. фотокопија здравствене књижице; и
 7. уверење Центра за социјални рад “Солидарност” Панчево (Филипа Вишњића  16) да непосредно брине о детету за које је поднела захтев.


За остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, у складу са одлуком АП Војводине, прилаже се:

 1. захтев за остваривање права;
 2. извод из матичне књиге рођених за сву децу мајке (издате у складу са Законом о матичним књигама “Службени гласник РС”, бр. 20/09);
 3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева, најмање годину дана пре рођења трећег детета;
 4. уверење надлежног органа старатељства да мајка, односно отац, непосредно брину о детету за које подносе захтев, да њена, односно његова деца предходног реда рођења, нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање, и да мајка, односно отац нису лишени родитељског права у односу на њену, односно његову децу предходног реда рођења; и
 5. фотокопија валидне документације о отвореном текућем рачуну.


За признавање права на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, из средстава града Панчева, када захтев подноси мајка, прилаже се:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за прворођено дете; и
 3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине Панчево (фотокопија личне карте и пријаве стана, односно избегличке или  легитимације расељеног лица).


За остваривање права на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, родитељи прилажу:

 1. потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет;
 2. извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија); и
 3. фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица.


За остваривање права на пригодан поклон за прворођено дете у граду:

 • на основу информације надлежне здравствене установе на територији града Панчева (Општа болница Панчево).
Величина слова
Контраст