Град Панчево|grad@pancevo.rs

Стратешки планови

Стратешки планови2018-08-09T07:50:25+02:00

Измене и допуне Генералног Урбанистичког Плана Панчева

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчева (''Службени лист града Панчева'' број 21/18) [...]

22/06/2020|

Просторни План ПП Намене државни пут I реда Суботица-Зрењанин-Ковин

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. ст [...]

04/09/2017|

Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи (" [...]

25/02/2015|
Go to Top