Град Панчево|grad@pancevo.rs

Стратешки планови

2502, 2015

Просторни план Панчева

За изналажење оптималних планских решења коришћена је релевантна информациона, студијска и техничка документација, актуелна планска, урбанистичка и др [...]

2502, 2015

Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи (" [...]

Accessibility
Затворити