Град Панчево|grad@pancevo.rs

Стратешки планови

409, 2017

Просторни План ПП Намене државни пут I реда Суботица-Зрењанин-Ковин

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. ст [...]

2502, 2015

Просторни план Панчева

За изналажење оптималних планских решења коришћена је релевантна информациона, студијска и техничка документација, актуелна планска, урбанистичка и др [...]

2502, 2015

Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи (" [...]

Accessibility
Затворити