Град Панчево|grad@pancevo.rs

Стратешки планови

Стратешки планови 2018-01-28T21:22:26+00:00
409, 2017

Просторни План ПП Намене државни пут I реда Суботица-Зрењанин-Ковин

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. ст [...]

2502, 2015

Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи (" [...]

Величина слова
Контраст