Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1679
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB450
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB549
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB268
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB356
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB202
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB171
Уклањање гараже изјава36.1 KB147
Изјава о уклањању киоска35.5 KB132
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB161
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене92.4 KB216
Захтев за постављање летње баште94.1 KB215
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB589
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB478
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.7 KB482
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB342
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.6 KB347
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.8 KB359
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB344
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB405
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.4 KB346
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1053
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB417
Захтев за увид у пројекат40.8 KB438
Захтев за разгледање списа40.0 KB403
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB428
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB316
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB366
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB221
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB209
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB187
Захтев за постављање спортских објеката69.4 KB114
Захтев за доношење решења о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажне гараже68.8 KB210
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB157
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB197
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB157
Захтев за постављање кућица за исхрану и смештај паса и мачака без власника на површинама јавне намене86.7 KB105
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB884

 

Величина слова
Контраст