ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB3391
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB775
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1038
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB573
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB727
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB475
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB501
Уклањање гараже изјава36.1 KB396
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1043
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB871
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB632
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB659
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1740
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB835
Захтев за увид у пројекат40.8 KB718
Захтев за разгледање списа40.0 KB734
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB728
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB551
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB644
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB668
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB497
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB519
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB416
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB470
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB443
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1513
Хоризонталне рекламе83.4 KB271
Јавне телефонске говорнице94.6 KB243
Јавни тоалети84.2 KB258
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB270
Монтажни објекти Киоск89.8 KB279
Контејнери за мониторинг85.4 KB246
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB254
Мобилијар спортског карактера90.1 KB279
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB247
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB230
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB268
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB259
Постављање споменика и скулптура76.9 KB258
Постављање трибине позорнице84.4 KB244
Промотивни плато68.2 KB258
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB236
Спортски објекти89.0 KB283
Забавни програм71.2 KB280
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB249
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB220
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB230
Изјава уклањање киоска35.8 KB223
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB202
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB220
Изјава уклањање летње баште36.2 KB202
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB201
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB198
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB195
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB187
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB198
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB186
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB192
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB238
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB274