ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2222
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB563
Захтев за доношење решења о уклањању објекта114.0 KB699
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB364
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB501
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду114.9 KB307
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB291
Уклањање гараже изјава36.1 KB243
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB760
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB654
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB454
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB488
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1299
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB536
Захтев за увид у пројекат40.8 KB533
Захтев за разгледање списа40.0 KB509
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB535
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB398
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB467
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB332
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB306
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB335
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB257
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB294
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB264
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1104
Хоризонталне рекламе67.4 KB101
Јавне телефонске говорнице78.5 KB81
Јавни тоалети68.0 KB98
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB103
Монтажни објекти Киоск73.8 KB108
Контејнери за мониторинг69.7 KB94
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB91
Мобилијар спортског карактера74.1 KB85
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB91
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB90
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB93
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB89
Постављање споменика и скулптура60.8 KB94
Постављање трибине позорнице69.2 KB92
Промотивни плато68.1 KB88
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB90
Спортски објекти72.5 KB93
Угоститељска башта76.0 KB108
Забавни програм71.2 KB104
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB83
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB78
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB75
Изјава уклањање киоска35.8 KB80
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB72
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB66
Изјава уклањање летње баште36.2 KB71
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB69
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB63
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB69
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB63
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB60
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB64
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB72
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB29