Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви 2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB942
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB347
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB355
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB118
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB125
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB67
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB62
Уклањање гараже изјава36.1 KB47
Изјава о уклањању киоска35.5 KB37
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB43
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.8 KB55
Захтев за постављање летње баште109.5 KB52
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB418
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB343
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB318
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB255
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB259
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB254
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB247
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB313
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB257
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB579
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB271
Захтев за увид у пројекат40.6 KB326
Захтев за разгледање списа39.8 KB301
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB311
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB221
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB259
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB67
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB68
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB59
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB48
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB51
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB44
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB51
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB24
Захтев за издавање информације о локацији73.8 KB651

 

Величина слова
Контраст