ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB3779
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB848
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1156
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB649
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB803
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB527
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB579
Уклањање гараже изјава36.1 KB463
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1145
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB938
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB688
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB711
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1898
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB928
Захтев за увид у пројекат40.8 KB772
Захтев за разгледање списа40.0 KB832
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB795
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB600
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB701
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB814
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB559
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB592
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB464
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB527
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB504
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1657
Хоризонталне рекламе83.4 KB322
Јавне телефонске говорнице94.6 KB296
Јавни тоалети84.2 KB308
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB312
Монтажни објекти Киоск89.8 KB353
Контејнери за мониторинг85.4 KB290
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB298
Мобилијар спортског карактера90.1 KB334
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB294
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB285
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB328
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB304
Постављање споменика и скулптура76.9 KB321
Постављање трибине позорнице84.4 KB304
Промотивни плато68.2 KB306
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB283
Спортски објекти89.0 KB349
Забавни програм71.2 KB327
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB299
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB264
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB273
Изјава уклањање киоска35.8 KB288
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB247
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB305
Изјава уклањање летње баште36.2 KB257
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB260
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB246
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB239
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB238
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB245
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB233
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB236
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB296
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB336