ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB761
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB309
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB182
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB217
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB307
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB256
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB218
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB218
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB216
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB203
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB268
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB217
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB449
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB232
Захтев за увид у пројекат40.6 KB279
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB264
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB266
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB70
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB44
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB28
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB22
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB21
Захтев за издавање информације о локацији104.8 KB572
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.2 KB361
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.4 KB295
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.6 KB22
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже74.9 KB14
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB16
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.3 KB23
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB13
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB17
Уклањање гараже изјава36.1 KB15
Изјава о уклањању киоска35.5 KB6
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.7 KB16
Захтев за постављање летње баште109.5 KB14
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB10