ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2257
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB584
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB723
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB386
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB520
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB326
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB310
Уклањање гараже изјава36.1 KB263
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB789
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB680
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB476
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB510
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1319
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB567
Захтев за увид у пројекат40.8 KB551
Захтев за разгледање списа40.0 KB533
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB557
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB414
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB486
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB351
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB327
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB355
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB273
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB311
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB279
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1128
Хоризонталне рекламе67.3 KB119
Јавне телефонске говорнице78.4 KB99
Јавни тоалети68.1 KB118
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB122
Монтажни објекти Киоск73.8 KB126
Контејнери за мониторинг68.9 KB112
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB108
Мобилијар спортског карактера74.0 KB103
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB109
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB108
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB115
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB110
Постављање споменика и скулптура60.8 KB113
Постављање трибине позорнице69.3 KB109
Промотивни плато68.2 KB107
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB106
Спортски објекти72.8 KB110
Угоститељска башта76.0 KB127
Забавни програм71.2 KB122
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB99
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB95
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB91
Изјава уклањање киоска35.8 KB96
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB88
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB80
Изјава уклањање летње баште36.2 KB87
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB84
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB80
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB85
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB77
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB76
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB79
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB88
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB47