ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB3977
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB897
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1223
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB692
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB851
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB568
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB626
Уклањање гараже изјава36.1 KB501
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1203
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB983
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB729
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB748
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB2043
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB980
Захтев за увид у пројекат40.8 KB817
Захтев за разгледање списа40.0 KB888
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB843
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB636
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB742
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB876
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB610
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB637
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB501
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB573
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB553
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1749
Хоризонталне рекламе83.4 KB364
Јавне телефонске говорнице94.6 KB335
Јавни тоалети84.2 KB356
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB350
Монтажни објекти Киоск89.8 KB392
Контејнери за мониторинг85.4 KB327
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB340
Мобилијар спортског карактера90.1 KB380
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB335
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB327
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB376
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB340
Постављање споменика и скулптура76.9 KB359
Постављање трибине позорнице84.4 KB338
Промотивни плато68.2 KB352
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB314
Спортски објекти89.0 KB403
Забавни програм71.2 KB373
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB336
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB295
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB323
Изјава уклањање киоска35.8 KB322
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB285
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB363
Изјава уклањање летње баште36.2 KB305
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB304
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB281
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB272
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB269
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB288
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB267
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB276
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB361
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB400
Упутство за плаћање-снабдевање85.3 KB12