Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви 2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1134
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB381
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB405
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB171
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB211
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB110
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB99
Уклањање гараже изјава36.1 KB83
Изјава о уклањању киоска35.5 KB65
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB78
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.8 KB99
Захтев за постављање летње баште109.5 KB104
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB469
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB385
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB365
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB282
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB286
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB281
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB276
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB340
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB285
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB744
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB323
Захтев за увид у пројекат40.6 KB357
Захтев за разгледање списа39.8 KB334
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB344
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB256
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB292
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB121
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB129
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB101
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB77
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB89
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB80
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB87
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB51
Захтев за издавање информације о локацији73.8 KB710
Захтев за уклањање монтажне гараже14.1 KB6
Захтев за издавање одобрења за постављање монтажне гараже87.0 KB12
Захтев за постављање кућица за исхрану и смештај паса и мачака без власника на површинама јавне намене86.7 KB3

 

Величина слова
Контраст