Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1403
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB414
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB489
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB234
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB302
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB167
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB138
Уклањање гараже изјава36.1 KB120
Изјава о уклањању киоска35.5 KB101
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB126
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.8 KB164
Захтев за постављање летње баште109.5 KB156
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB545
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB436
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB437
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB314
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB321
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB310
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB320
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB383
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB322
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB932
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB372
Захтев за увид у пројекат40.6 KB402
Захтев за разгледање списа39.8 KB372
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB399
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB295
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB335
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB173
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB173
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB172
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB117
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB142
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB121
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB134
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB82
Захтев за уклањање монтажне гараже14.1 KB50
Захтев за издавање одобрења за постављање монтажне гараже87.0 KB59
Захтев за постављање кућица за исхрану и смештај паса и мачака без власника на површинама јавне намене86.7 KB71
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB804

 

Величина слова
Контраст