Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1259
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB399
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB455
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB200
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB257
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB138
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB118
Уклањање гараже изјава36.1 KB98
Изјава о уклањању киоска35.5 KB81
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB96
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.8 KB130
Захтев за постављање летње баште109.5 KB129
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB505
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB415
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB403
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB301
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB304
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB290
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB297
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB359
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB302
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB840
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB348
Захтев за увид у пројекат40.6 KB382
Захтев за разгледање списа39.8 KB355
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB371
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB275
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB315
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB143
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB154
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB137
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB95
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB116
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB101
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB107
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB63
Захтев за уклањање монтажне гараже14.1 KB32
Захтев за издавање одобрења за постављање монтажне гараже87.0 KB39
Захтев за постављање кућица за исхрану и смештај паса и мачака без власника на површинама јавне намене86.7 KB33
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB753

 

Величина слова
Контраст