ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB545
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB263
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB145
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB164
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB483
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB310
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB248
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB243
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB387
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB197
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB178
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB179
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB181
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB181
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB157
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB225
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB180
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB347
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB181
Захтев за увид у пројекат40.6 KB233
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB224
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB222
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB29