ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1853
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB473
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB581
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB285
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB393
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB217
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB190
Уклањање гараже изјава36.1 KB167
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB619
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB521
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB358
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB422
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1130
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB448
Захтев за увид у пројекат40.8 KB458
Захтев за разгледање списа40.0 KB416
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB455
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB335
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB384
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB247
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB230
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB236
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB185
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB220
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB187
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB932
Хоризонталне рекламе67.4 KB25
Јавне телефонске говорнице78.5 KB18
Јавни тоалети68.0 KB22
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB20
Монтажни објекти Киоск73.8 KB26
Контејнери за мониторинг69.7 KB23
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB21
Мобилијар спортског карактера74.1 KB20
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB20
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB21
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB20
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB23
Постављање споменика и скулптура60.8 KB23
Постављање трибине позорнице69.2 KB23
Промотивни плато68.1 KB23
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB22
Спортски објекти72.5 KB24
Угоститељска башта76.0 KB27
Забавни програм71.2 KB25
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB21
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB21
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB23
Изјава уклањање киоска35.8 KB23
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB20
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB22
Изјава уклањање летње баште36.2 KB22
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB19
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB19
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB12
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB19
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB16
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB20
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB19