ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB3141
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB730
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB992
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB537
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB685
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB455
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB478
Уклањање гараже изјава36.1 KB377
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB990
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB833
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB611
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB642
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1658
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB772
Захтев за увид у пројекат40.8 KB688
Захтев за разгледање списа40.0 KB693
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB702
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB533
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB617
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB593
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB473
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB497
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB396
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB451
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB420
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1453
Хоризонталне рекламе67.3 KB248
Јавне телефонске говорнице78.4 KB220
Јавни тоалети68.1 KB235
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB250
Монтажни објекти Киоск73.8 KB254
Контејнери за мониторинг68.9 KB229
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB235
Мобилијар спортског карактера74.0 KB252
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB231
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB211
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB240
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB240
Постављање споменика и скулптура60.8 KB238
Постављање трибине позорнице69.3 KB228
Промотивни плато68.2 KB236
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB220
Спортски објекти72.8 KB258
Забавни програм71.2 KB254
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB231
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB204
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB213
Изјава уклањање киоска35.8 KB202
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB185
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB189
Изјава уклањање летње баште36.2 KB186
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB180
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB177
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB182
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB171
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB181
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB170
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB176
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB202
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB251