ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2572
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB640
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB817
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB436
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB587
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB382
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB368
Уклањање гараже изјава36.1 KB309
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB859
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB735
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB529
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB563
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1448
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB626
Захтев за увид у пројекат40.8 KB599
Захтев за разгледање списа40.0 KB584
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB611
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB459
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB538
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB435
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB376
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB411
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB321
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB379
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB340
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1245
Хоризонталне рекламе67.3 KB171
Јавне телефонске говорнице78.4 KB146
Јавни тоалети68.1 KB165
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB176
Монтажни објекти Киоск73.8 KB177
Контејнери за мониторинг68.9 KB161
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB160
Мобилијар спортског карактера74.0 KB157
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB156
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB148
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB166
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB168
Постављање споменика и скулптура60.8 KB168
Постављање трибине позорнице69.3 KB161
Промотивни плато68.2 KB156
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB153
Спортски објекти72.8 KB161
Забавни програм71.2 KB165
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB147
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB140
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB138
Изјава уклањање киоска35.8 KB139
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB132
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB130
Изјава уклањање летње баште36.2 KB126
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB122
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB121
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB126
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB116
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB117
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB119
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB126
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB103
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB184