ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB349
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB219
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB117
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB126
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB402
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB238
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB194
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB196
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB298
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB158
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB150
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB146
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB139
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB151
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB130
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB168
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB148
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB247
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB149
Захтев за увид у пројекат40.6 KB181
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB187
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB184