ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB387
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB228
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB124
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB133
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB415
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB252
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB200
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB205
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB312
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB165
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB157
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB152
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB149
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB157
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB134
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB181
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB155
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB264
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB157
Захтев за увид у пројекат40.6 KB191
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB193
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB190