Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1547
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB434
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB523
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB249
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB327
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB182
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB155
Уклањање гараже изјава36.1 KB134
Изјава о уклањању киоска35.5 KB118
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB143
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене92.4 KB195
Захтев за постављање летње баште109.5 KB174
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB571
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB458
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB465
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB330
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB331
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB350
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB332
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB396
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB335
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB983
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB398
Захтев за увид у пројекат40.6 KB421
Захтев за разгледање списа39.8 KB384
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB416
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB307
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB356
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB198
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB195
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB187
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB134
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB171
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB136
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB156
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB94
Захтев за уклањање монтажне гараже14.1 KB64
Захтев за издавање одобрења за постављање монтажне гараже87.0 KB73
Захтев за постављање кућица за исхрану и смештај паса и мачака без власника на површинама јавне намене86.7 KB89
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB842

 

Величина слова
Контраст