ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2971
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB699
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB946
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB515
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB657
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB437
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB446
Уклањање гараже изјава36.1 KB358
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB951
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB803
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB592
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB616
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1592
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB726
Захтев за увид у пројекат40.8 KB666
Захтев за разгледање списа40.0 KB649
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB676
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB512
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB600
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB542
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB445
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB473
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB375
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB430
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB400
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1385
Хоризонталне рекламе67.3 KB223
Јавне телефонске говорнице78.4 KB199
Јавни тоалети68.1 KB208
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB229
Монтажни објекти Киоск73.8 KB227
Контејнери за мониторинг68.9 KB210
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB212
Мобилијар спортског карактера74.0 KB217
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB209
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB193
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB214
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB220
Постављање споменика и скулптура60.8 KB219
Постављање трибине позорнице69.3 KB205
Промотивни плато68.2 KB215
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB199
Спортски објекти72.8 KB216
Забавни програм71.2 KB227
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB209
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB185
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB193
Изјава уклањање киоска35.8 KB182
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB169
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB172
Изјава уклањање летње баште36.2 KB163
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB163
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB161
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB165
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB157
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB162
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB154
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB162
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB177
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB234