ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2162
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB529
Захтев за доношење решења о уклањању објекта114.0 KB667
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB345
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB475
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду114.9 KB284
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB261
Уклањање гараже изјава36.1 KB226
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB726
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB622
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB431
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB469
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1268
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB516
Захтев за увид у пројекат40.8 KB511
Захтев за разгледање списа40.0 KB485
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB510
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB379
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB444
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB312
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB284
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB309
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB235
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB271
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB237
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1061
Хоризонталне рекламе67.4 KB79
Јавне телефонске говорнице78.5 KB62
Јавни тоалети68.0 KB77
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB78
Монтажни објекти Киоск73.8 KB79
Контејнери за мониторинг69.7 KB72
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB69
Мобилијар спортског карактера74.1 KB65
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB69
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB68
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB70
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB68
Постављање споменика и скулптура60.8 KB73
Постављање трибине позорнице69.2 KB74
Промотивни плато68.1 KB67
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB68
Спортски објекти72.5 KB71
Угоститељска башта76.0 KB87
Забавни програм71.2 KB80
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB61
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB60
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB57
Изјава уклањање киоска35.8 KB62
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB54
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB49
Изјава уклањање летње баште36.2 KB54
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB51
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB46
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB51
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB45
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB43
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB46
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB54
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB2