ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2467
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB613
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB778
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB412
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB555
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB350
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB338
Уклањање гараже изјава36.1 KB286
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB827
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB707
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB502
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB539
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1389
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB600
Захтев за увид у пројекат40.8 KB574
Захтев за разгледање списа40.0 KB557
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB581
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB434
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB511
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB396
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB352
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB384
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB298
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB349
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB310
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1196
Хоризонталне рекламе67.3 KB148
Јавне телефонске говорнице78.4 KB119
Јавни тоалети68.1 KB142
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB151
Монтажни објекти Киоск73.8 KB152
Контејнери за мониторинг68.9 KB135
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB131
Мобилијар спортског карактера74.0 KB125
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB131
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB128
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB139
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB143
Постављање споменика и скулптура60.8 KB141
Постављање трибине позорнице69.3 KB132
Промотивни плато68.2 KB135
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB129
Спортски објекти72.8 KB132
Забавни програм71.2 KB144
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB124
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB118
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB114
Изјава уклањање киоска35.8 KB116
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB111
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB101
Изјава уклањање летње баште36.2 KB106
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB102
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB100
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB106
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB97
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB95
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB97
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB106
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB71
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB153