ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB320
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB207
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB104
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB109
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB378
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB217
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB173
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB181
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB279
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB144
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB133
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB127
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB125
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB140
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB114
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB151
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB132
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB230
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB139
Захтев за увид у пројекат40.6 KB157
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB174
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB168