ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB4539
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB1035
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1422
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB838
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB1085
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB738
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB836
Уклањање гараже изјава36.1 KB640
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1436
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB1175
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB859
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB890
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB2642
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB1143
Захтев за увид у пројекат40.8 KB959
Захтев за разгледање списа40.0 KB1090
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB1024
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB772
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB875
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB1048
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB813
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB811
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB637
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB718
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB715
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB2101
Јавне телефонске говорнице94.6 KB463
Јавни тоалети84.2 KB492
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB484
Монтажни објекти Киоск89.8 KB582
Контејнери за мониторинг85.4 KB471
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB463
Мобилијар спортског карактера90.1 KB520
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB461
Изјава за уклањање платоа за продају пољопривредних производа40.9 KB469
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB545
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB498
Постављање споменика и скулптура76.9 KB501
Постављање трибине позорнице84.4 KB486
Промотивни плато68.2 KB496
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB450
Спортски објекти89.0 KB529
Забавни програм71.2 KB513
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB421
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB461
Изјава уклањање киоска35.8 KB462
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB419
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB514
Изјава уклањање летње баште36.2 KB457
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB446
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB423
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB419
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB395
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB423
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB399
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB402
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB632
Упутство за плаћање-снабдевање85.3 KB118
Средства за оглашавање112.6 KB131
Уклањање средстава за оглашавање36.2 KB105
Захтев за постављање Чилера106.4 KB75
Изјава за уклањање Чилера36.0 KB72