ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB4328
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB994
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1366
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB792
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB982
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB690
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB773
Уклањање гараже изјава36.1 KB600
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1355
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB1112
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB824
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB850
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB2442
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB1099
Захтев за увид у пројекат40.8 KB915
Захтев за разгледање списа40.0 KB1046
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB971
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB732
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB830
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB995
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB738
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB745
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB598
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB671
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB657
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1983
Јавне телефонске говорнице94.6 KB420
Јавни тоалети84.2 KB452
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB445
Монтажни објекти Киоск89.8 KB511
Контејнери за мониторинг85.4 KB425
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB426
Мобилијар спортског карактера90.1 KB480
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB420
Изјава за уклањање платоа за продају пољопривредних производа40.9 KB421
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB498
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB440
Постављање споменика и скулптура76.9 KB457
Постављање трибине позорнице84.4 KB444
Промотивни плато68.2 KB452
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB410
Спортски објекти89.0 KB489
Забавни програм71.2 KB469
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB381
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB420
Изјава уклањање киоска35.8 KB417
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB380
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB466
Изјава уклањање летње баште36.2 KB407
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB408
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB379
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB383
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB357
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB381
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB355
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB358
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB507
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB548
Упутство за плаћање-снабдевање85.3 KB81
Средства за оглашавање112.6 KB91
Уклањање средстава за оглашавање36.2 KB68
Захтев за постављање Чилера106.4 KB38
Изјава за уклањање Чилера36.0 KB43