Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обрасци – Захтеви

Обрасци – Захтеви 2018-01-28T21:22:51+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB1040
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB368
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB382
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB146
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB162
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB96
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB88
Уклањање гараже изјава36.1 KB73
Изјава о уклањању киоска35.5 KB60
Изјава о уклањању летње баште35.9 KB73
Захтев за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на површинама јавне намене107.8 KB80
Захтев за постављање летње баште109.5 KB82
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.1 KB451
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB368
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB347
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.4 KB273
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB277
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB271
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB265
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB329
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB273
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.3 KB643
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB297
Захтев за увид у пројекат40.6 KB347
Захтев за разгледање списа39.8 KB321
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB330
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона61.1 KB243
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију38.5 KB280
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.8 KB101
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB91
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже75.0 KB82
Захтев за промену адресе становања у уговору за гараже73.9 KB69
Захтев за раскид уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже96.4 KB72
Захтев за постављање монтажне гараже на површини јавне намене107.0 KB69
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)97.8 KB74
Захтев за постављање спортских објеката69.2 KB42
Захтев за издавање информације о локацији73.8 KB686

 

Величина слова
Контраст