ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2381
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB597
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB753
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB398
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB533
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB335
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB322
Уклањање гараже изјава36.1 KB275
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB809
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB696
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB487
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB524
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1349
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB581
Захтев за увид у пројекат40.8 KB562
Захтев за разгледање списа40.0 KB544
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB571
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB422
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB496
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB376
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB338
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB368
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB285
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB331
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB289
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1169
Хоризонталне рекламе67.3 KB129
Јавне телефонске говорнице78.4 KB109
Јавни тоалети68.1 KB129
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB134
Монтажни објекти Киоск73.8 KB136
Контејнери за мониторинг68.9 KB123
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB119
Мобилијар спортског карактера74.0 KB114
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB118
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB118
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB125
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB123
Постављање споменика и скулптура60.8 KB127
Постављање трибине позорнице69.3 KB121
Промотивни плато68.2 KB123
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB119
Спортски објекти72.8 KB120
Забавни програм71.2 KB132
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB109
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB105
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB102
Изјава уклањање киоска35.8 KB105
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB97
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB90
Изјава уклањање летње баште36.2 KB94
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB90
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB88
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB94
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB84
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB83
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB86
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB94
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB56
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB140