ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2106
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB514
Захтев за доношење решења о уклањању објекта114.0 KB648
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB327
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB450
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду114.9 KB264
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB241
Уклањање гараже изјава36.1 KB211
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB697
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB596
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB413
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB458
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1241
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB503
Захтев за увид у пројекат40.8 KB495
Захтев за разгледање списа40.0 KB466
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB496
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB366
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB430
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB297
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB272
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB294
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB222
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB259
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB224
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1023
Хоризонталне рекламе67.4 KB64
Јавне телефонске говорнице78.5 KB49
Јавни тоалети68.0 KB62
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB63
Монтажни објекти Киоск73.8 KB63
Контејнери за мониторинг69.7 KB59
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB56
Мобилијар спортског карактера74.1 KB54
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB56
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB56
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB58
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB57
Постављање споменика и скулптура60.8 KB63
Постављање трибине позорнице69.2 KB62
Промотивни плато68.1 KB56
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB56
Спортски објекти72.5 KB61
Угоститељска башта76.0 KB75
Забавни програм71.2 KB65
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB51
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB50
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB51
Изјава уклањање киоска35.8 KB53
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB46
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB43
Изјава уклањање летње баште36.2 KB48
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB44
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB39
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB44
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB38
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB36
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB39
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB46