ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB4209
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB959
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1310
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB760
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB935
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB653
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB712
Уклањање гараже изјава36.1 KB561
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1301
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB1071
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB791
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB812
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB2276
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB1061
Захтев за увид у пројекат40.8 KB880
Захтев за разгледање списа40.0 KB1002
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB930
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB696
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB798
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB958
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB689
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB709
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB562
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB634
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB620
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1905
Јавне телефонске говорнице94.6 KB393
Јавни тоалети84.2 KB420
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB411
Монтажни објекти Киоск89.8 KB468
Контејнери за мониторинг85.4 KB389
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB398
Мобилијар спортског карактера90.1 KB451
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB392
Изјава за уклањање платоа за продају пољопривредних производа40.9 KB388
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB459
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB400
Постављање споменика и скулптура76.9 KB425
Постављање трибине позорнице84.4 KB415
Промотивни плато68.2 KB421
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB374
Спортски објекти89.0 KB460
Забавни програм71.2 KB441
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB352
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB390
Изјава уклањање киоска35.8 KB384
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB351
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB431
Изјава уклањање летње баште36.2 KB370
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB367
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB332
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB344
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB321
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB339
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB325
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB329
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB453
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB513
Упутство за плаћање-снабдевање85.3 KB54
Средства за оглашавање112.6 KB63
Уклањање средстава за оглашавање36.2 KB47
Захтев за постављање Чилера106.4 KB16
Изјава за уклањање Чилера36.0 KB16