ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.6 KB3628
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.6 KB815
Захтев за доношење решења о уклањању објекта154.5 KB1102
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB618
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB767
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду153.1 KB504
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.7 KB544
Уклањање гараже изјава36.1 KB439
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.3 KB1107
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.0 KB912
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB668
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB686
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1818
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB896
Захтев за увид у пројекат40.8 KB746
Захтев за разгледање списа40.0 KB789
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB764
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB580
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB677
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле115.0 KB761
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.3 KB530
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB566
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу76.5 KB446
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу75.9 KB506
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту83.1 KB481
Захтев за издавање информације о локацији105.2 KB1593
Хоризонталне рекламе83.4 KB300
Јавне телефонске говорнице94.6 KB276
Јавни тоалети84.2 KB286
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште96.3 KB294
Монтажни објекти Киоск89.8 KB318
Контејнери за мониторинг85.4 KB271
Кућице за исхрану куца и маца84.4 KB279
Мобилијар спортског карактера90.1 KB309
Плато за продају пољопривредних производа из возила84.0 KB271
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB262
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB300
Постављање рампе за инвалиде102.8 KB284
Постављање споменика и скулптура76.9 KB300
Постављање трибине позорнице84.4 KB280
Промотивни плато68.2 KB285
Специјализовано возило за припрему и продају хране89.4 KB262
Спортски објекти89.0 KB323
Забавни програм71.2 KB307
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB277
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB243
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB252
Изјава уклањање киоска35.8 KB259
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB227
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB265
Изјава уклањање летње баште36.2 KB233
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB232
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB225
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB218
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB215
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB222
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB209
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB216
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта83.6 KB271
Захтев за постављање угоститељске баште116.9 KB309