ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB468
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB251
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB137
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB149
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB455
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB288
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB229
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB229
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB354
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB183
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB171
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB167
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB166
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB172
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB148
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB203
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB166
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB317
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB168
Захтев за увид у пројекат40.6 KB211
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB208
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB203
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB19