ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB433
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB240
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB130
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB143
Захтев за издавање информације о локацији36.1 KB438
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 55.3 KB269
Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела37.3 KB216
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта53.9 KB216
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB334
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB174
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB166
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB160
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB159
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB165
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB143
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB196
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB162
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB284
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB163
Захтев за увид у пројекат40.6 KB200
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB201
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB198
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB10