ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2018
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB499
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB622
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB309
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB425
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB244
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB216
Уклањање гараже изјава36.1 KB195
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB664
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB558
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB387
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB440
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1197
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB477
Захтев за увид у пројекат40.8 KB480
Захтев за разгледање списа40.0 KB436
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB477
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB355
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB412
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB275
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB251
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB263
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB206
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB243
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB207
Захтев за издавање информације о локацији78.5 KB981
Хоризонталне рекламе67.4 KB50
Јавне телефонске говорнице78.5 KB35
Јавни тоалети68.0 KB47
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB41
Монтажни објекти Киоск73.8 KB47
Контејнери за мониторинг69.7 KB45
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB39
Мобилијар спортског карактера74.1 KB40
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB40
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB41
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB43
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB45
Постављање споменика и скулптура60.8 KB46
Постављање трибине позорнице69.2 KB47
Промотивни плато68.1 KB45
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB43
Спортски објекти72.5 KB45
Угоститељска башта76.0 KB58
Забавни програм71.2 KB54
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB37
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB37
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB42
Изјава уклањање киоска35.8 KB39
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB38
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB37
Изјава уклањање летње баште36.2 KB39
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB36
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB33
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB33
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB32
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB30
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB32
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB35