ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности18.8 KB666
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве27.3 KB287
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона51.0 KB170
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију33.5 KB195
Захтев за доношење решења о уклањању објекта138.1 KB283
Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава63.0 KB421
Захтев за издавање одобрења за постављање покретног објекта односно уређаја49.6 KB227
Захтев за издавање одобрења за постављање споменика спомен обележја скулптуралних дела45.3 KB204
Захтев за издавање одобрења за постављање јавне телефонске говорнице киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште47.5 KB205
Захтев за издавање одобрења за постављање киоска56.1 KB207
Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава58.5 KB207
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.3 KB187
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.2 KB255
Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава52.2 KB205
Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара44.7 KB396
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.2 KB211
Захтев за увид у пројекат40.6 KB265
Захтев за издавање фотокопије докумената и разгледање списа39.9 KB246
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.5 KB252
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB54
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB11
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду139.0 KB3
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB2
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде113.0 KB1
Захтев за издавање информације о локацији104.8 KB529
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 94.2 KB344
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта94.2 KB274
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.6 KB1