ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2738
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB666
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB882
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB467
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB618
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB408
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB405
Уклањање гараже изјава36.1 KB332
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB898
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB768
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB561
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB584
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1510
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB665
Захтев за увид у пројекат40.8 KB626
Захтев за разгледање списа40.0 KB611
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB641
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB484
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB567
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB483
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB405
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB440
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB344
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB401
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB366
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1302
Хоризонталне рекламе67.3 KB195
Јавне телефонске говорнице78.4 KB169
Јавни тоалети68.1 KB184
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB201
Монтажни објекти Киоск73.8 KB197
Контејнери за мониторинг68.9 KB184
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB182
Мобилијар спортског карактера74.0 KB179
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB177
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB166
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB187
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB188
Постављање споменика и скулптура60.8 KB191
Постављање трибине позорнице69.3 KB180
Промотивни плато68.2 KB179
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB173
Спортски објекти72.8 KB190
Забавни програм71.2 KB187
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB172
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB161
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB163
Изјава уклањање киоска35.8 KB156
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB152
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB147
Изјава уклањање летње баште36.2 KB142
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB141
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB137
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB142
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB132
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB138
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB134
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB144
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB136
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB210