МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних50.7 KB2368
Извод из Матичне књиге рођених50.7 KB5408
Извод из Матичне књиге умрлих50.7 KB1781
Уверење о држављанству52.2 KB4575
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB936
Склапање брака64.0 KB1436
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB1132
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB1105
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB962
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB719
Уверење о слободном брачном стању46.6 KB1229

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству