МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

На територији града Панчева има 10 матичних подручја

Матична подручја

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних49.7 KB316
Извод из Матичне књиге рођених52.7 KB876
Извод из Матичне књиге умрлих51.7 KB185
Уверење о држављанству52.2 KB709
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB113
Склапање брака55.3 KB283
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB114
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB184
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB101
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB86
Уверење о слободном брачном стању43.5 KB154

Портал еУправа Републике Србије

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Извод из матичне књиге венчаних

Издавање уверења о држављанству

Извод из матичне књиге умрлих

e uprava srbije