МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних50.2 KB2792
Извод из Матичне књиге рођених50.2 KB6687
Извод из Матичне књиге умрлих50.2 KB2291
Уверење о држављанству51.7 KB5560
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB1121
Склапање брака63.0 KB1795
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству82.9 KB1342
Упис детета у Матичну књигу рођених41.5 KB1299
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ43.5 KB1120
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих33.8 KB857
Уверење о слободном брачном стању45.6 KB1489

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству