МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних50.7 KB2098
Извод из Матичне књиге рођених50.7 KB4827
Извод из Матичне књиге умрлих50.7 KB1534
Уверење о држављанству52.2 KB4164
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB826
Склапање брака64.0 KB1171
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB1002
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB979
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB852
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB608
Уверење о слободном брачном стању46.6 KB1091

 

Портал еУправа Републике Србије