Град Панчево|grad@pancevo.rs

Матичар

Матичар2018-01-28T21:22:50+00:00

МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних30.7 KB1781
Извод из Матичне књиге рођених30.2 KB4137
Извод из Матичне књиге умрлих30.7 KB1288
Уверење о држављанству32.3 KB3512
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB633
Склапање брака47.6 KB710
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB843
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB845
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB736
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB501
Уверење о слободном брачном стању27.1 KB895

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичке књиге венчаних (МКВ)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству
Величина слова
Контраст