МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних50.7 KB3654
Извод из Матичне књиге рођених50.2 KB9324
Извод из Матичне књиге умрлих50.2 KB3668
Уверење о држављанству52.7 KB7147
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB1570
Склапање брака63.5 KB2893
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству82.9 KB1941
Упис детета у Матичну књигу рођених41.5 KB1734
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ43.5 KB1472
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих33.8 KB1199
Уверење о слободном брачном стању45.6 KB2118

 

Портал еУправа Републике Србије

Услуга еИзвод из матичних књига Вам омогућава да преко Портала еУправа поднесете захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих.

Извод из матичних књига можете добити у папирном или електронском облику.

еИзвод из матичних књига

Услуга еУверење о држављанству Вам омогућава да преко Портала еУправа поднесете захтев за добијање уверења о држављанству.

Уверење о држављанству можете добити у папирном или електронском облику.

еУверење о држављанству