МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних50.7 KB2244
Извод из Матичне књиге рођених50.7 KB5131
Извод из Матичне књиге умрлих50.7 KB1663
Уверење о држављанству52.2 KB4399
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB885
Склапање брака64.0 KB1326
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB1075
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB1046
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB908
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB672
Уверење о слободном брачном стању46.6 KB1167

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству