МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних33.8 KB947
Извод из Матичне књиге рођених34.3 KB2335
Извод из Матичне књиге умрлих33.8 KB627
Уверење о држављанству31.7 KB1812
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB342
Склапање брака55.3 KB817
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB439
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB440
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB381
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB271
Уверење о слободном брачном стању26.1 KB468

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичке књиге венчаних (МКВ)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству