МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних49.7 KB819
Извод из Матичне књиге рођених52.7 KB2090
Извод из Матичне књиге умрлих51.2 KB539
Уверење о држављанству52.7 KB1608
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB274
Склапање брака55.3 KB726
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB358
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB387
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB345
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB239
Уверење о слободном брачном стању43.5 KB406

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичке књиге венчаних (МКВ)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству