Град Панчево|grad@pancevo.rs

Матичар

Матичар 2018-01-28T21:22:50+00:00

МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчачних33.8 KB1326
Извод из Матичне књиге рођених34.3 KB3261
Извод из Матичне књиге умрлих33.8 KB968
Уверење о држављанству31.7 KB2553
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB486
Склапање брака47.6 KB250
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB645
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB638
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB518
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB395
Уверење о слободном брачном стању26.6 KB669

 

Портал еУправа Републике Србије

 

Извод из матичне књиге рођених (МКР)
Извод из матичке књиге венчаних (МКВ)
Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)
Уверење о држављанству
Величина слова
Контраст