МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних50.7 KB3809
Извод из Матичне књиге рођених50.2 KB9638
Извод из Матичне књиге умрлих50.2 KB3872
Уверење о држављанству52.7 KB7321
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB1649
Склапање брака63.5 KB3064
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству82.9 KB2027
Упис детета у Матичну књигу рођених41.5 KB1816
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ43.5 KB1547
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих33.8 KB1292
Уверење о слободном брачном стању46.1 KB2216

 

Портал еУправа Републике Србије

Услуга еИзвод из матичних књига Вам омогућава да преко Портала еУправа поднесете захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих.

Извод из матичних књига можете добити у папирном или електронском облику.

еИзвод из матичних књига

Услуга еУверење о држављанству Вам омогућава да преко Портала еУправа поднесете захтев за добијање уверења о држављанству.

Уверење о држављанству можете добити у папирном или електронском облику.

еУверење о држављанству