Град Панчево|grad@pancevo.rs

Стратегија развоја града

//Стратегија развоја града
Стратегија развоја града2018-01-28T21:22:22+00:00

Рад са Фокус групама

Рад са Фокус групама

Фокус групе

Јавне расправе

Јавне расправе

Извештаји

Видео-Клипинг

Видео-Клипинг

Видео

Стратегија развоја града Панчева 2014. – 2020. године представља нову генерацију стратешких докумената на територији Републике Србије и по оцени експерата један је од најбољих планова ове врсте код нас. Стратегија развоја града Панчева донета је уз висок степен грађанске партиципације и представља пример најбоље праксе у погледу укључивања грађанки и грађана у израду стратешких докумената. Маркетинг и пи-ар кампања која је по први пут вођења и путем друштвених мрежа приликом израде стратешког документа локалне самоуправе оцењена је као најбоља кампања и представљена је као пример најбоље праксе.

Претходна Стратегија развоја општине Панчево 2007. – 2025, донета је давне 2007. године. Основни подаци су застарели, промењено је макро и микро друштвено-економско окружење и евидентиране потребе за развојем нових приоритетних области као што је пре свега развој МСП сектора, развој инвестиционих локација, енергетска ефикасност, чисте енергије, пољопривреда, рурални развој, туризам, саобраћај и спорт. Такође, Комисија за цертификацију градова са повољном пословном климом је још 2010. године препоручила ревизију средњерочног периода и шире укључивање представника пословне заједнице у процес ревидирања стратешког плана. Стратегију развоја било је потребно ускладити са Стратегијом развоја АПВ како у фази израде, тако и имплементације.

Након локалних избора маја 2012. године, стекли су се политички, административни и финансијски услови за ажурирање кровног стратешког плана града Панчева, који треба да користи доносиоцима одлука (изабрана и постављена лица), стручним службама (10 секретаријата Градске управе Панчево), политичким структурама, буџетским корисницима (ЈКП, ЈП, МЗ), МСП сектору (око 7000 предузетника), ОЦД сектору, медијима и најширој јавности (123414 становника), будућим инвеститорима да синергетски улажу напоре у заједнички развој града Панчева уз ефикасно планирање и искоришћење институционалних, људских и и финансијских потенцијала. Пројекат Ревизија стратегије развоја града Панчева на период 2014-2020, реализован је у партнерству са акредитованим развојним центром РЦР “Банат”.

Укупна вредност пројекта износила 2.573.000 РСД. Град Панчево суфинансирао је пројекат са 43,53 %, што износи 1.120.000 РСД, а Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу финансирао је 56,47%, тј. 1.453.000 РСД. Локална самоуправа је задужена за управљање развојем територије и зарад унапређења квалитета живота, Панчево је покренуло израду нове визије/стратегије засноване на новом концепту и партиципацији широког спектра актера.

Током трајања процеса, организовано је низ фокус група, радионица, округлих столова и трибина у циљу укључивања што већег броја актера у израду Стратегије и то по областима: друштвени развој, локални економски развој, заштита животне средине, пољопривреда и просторно и урбанистичко планирање.

18.октобра 2013. године Градско веће именовало је Тим за имплементацију пројекта “Ревизија стратегије развоја града Панчева за период 2014. – 2020. године.”

ТИМ ЗА ИЗРАДУ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА:

 1. Павле Раданов, градоначелник града Панчева
 2. Саша Павлов, заменик градоначелника
 3. Јелена Батинић, члан Градског већа, координатор за привреду
 4. Предраг Живковић, члан Градског већа, координатор за финансије
 5. Јелена Новаков, шеф Одсека, координатор пројекта
 6. Вера Стаменић, помоћник секретара за финансије, задужена за буџетско програмирање
 7. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој
 8. Татјана Медић, помоћник секретара,  задужена за идентификацију пројеката у акционом плану
 9. Ивана Орлов Гајан, самостални стручни сарадник, задужена за логистичку подршку
 10. Ивана Милошевић, сарадник на стручној пракси, задужена за административне послове
 11. Љиљана Стојсављевић, шеф Одељења рачуноводства,  задужена за реализацију буџета пројекта
 12. Јасмина Радовановић, шеф Канцеларије за односе с јавношћу, задужена за видљивост пројекта
 13. Оливера Суботић,помоћник секретара, руководилац фокус групе 1, члан – локални економски развој
 14. Сузана Јовановић, члан Градског већа, руководилац фокус групе 2 – друштвени развој
 15. Биљана Миладиновић, руководилац фокус групе 3  – животна средина
 16. Петар Петровић, руководилац фокус групе 4 – урбанистичко планирање
 17. Маја Свирчевић Прекић,члан Градског већа, руководилац фокус групе 5 – пољопривреда
 18. Данијела Миловановић Родић, консултант, задужена за примену методологије стратешког планирања
 19. Бранислав Милосав, представник Регионалног центра за друштвено-економски развој – Банат, координатор партнера

 

Документа стратегије развоја града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Акциони план за 2017.годину580.4 KB408
Анализа анкете заштита животне средине746.8 KB705
Анекс 1 Студија Стање привреде на територији града Панчева1.7 MB968
Анекс 2 Профил заједнице 20148.1 MB2341
Анекс 1 Анализа опште анкете за грађане397.5 KB542
Анекс 4 Резултат анкете за заштиту животне средине746.8 KB1074
Анекс 5 Резултат за привредни сектор2.1 MB470
Финални извештај КЛЕР 2014 2.1 MB518
Годишњи извештај о реализацији Стратегије развоја града за 2015. годину362.2 KB474
Графичка презентација резултати анкете1.9 MB492
Извештај о реализацији АП 2016932.1 KB301
Обрада опште анкете709.1 KB546
Оригиналне идеје164.5 KB512
Писмо Градоначелника473.8 KB535
Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2016. годину316.3 KB467
Решење о измени решења о образовању тима за имплементацију Стратегије развоја града Панчева436.9 KB477
Стратегија развоја града Панчева7.1 MB996
Закључак у вези извештаја о реализацији Стратегије развоја града за 2015. годину292.7 KB468
Закључак у вези предлога акционог плана за имплементацију Стратегије развоја града Панчева за 2016. годину295.9 KB467
Величина слова
Контраст