МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ“
26234 Банатски Брестовац, Маршала Тита бр. 4 а
Телефон: 013/626-101
е-пошта: mzbanbrestovac@yahoo.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКО НОВО СЕЛО“
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита бр. 67
Телефон: 013 /615-051
е-пошта: mz@bns.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИТА ВУКОСАВЉЕВ“
26227 Долово, Краља Петра I бр. 5
Телефон: 013/2634-703
е-пошта: mzdolovo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРЧЕВО“
26232 Старчево, Трг неолита бр. 1
Телефон: 013/631-144
е-пошта: mzstarcevo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОМОЉИЦА“
26230 Омољица, Цара Душана бр. 2
Телефон: 013/617-001
е-пошта: mzomoljica@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ИВАНОВО“
26233 Иваново, Бориса Кидрича бр. 9
Телефон: 013/629-108
е-пошта: mzivanovo013@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ КАЧАРЕВО“
26212 Качарево, Маршала Тита бр. 37
Телефон: 013/601-030
е-пошта: mz.kacarevo@madnet.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЈАБУКА“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича бр. 1
Телефон: 013/ 2624-046
е-пошта: mzjabuka@madnet.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГЛОГОЊ“
26202 Глогоњ, Београдска бр. 7
Телефон: 013/627-011
е-пошта: mz1glogonj1@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОТЕЖ“
26101 Панчево, Браће Јовановића бр. бб
Телефон: 013/314-710
е-пошта: mzkotezpancevo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊИ ГРАД“
26101 Панчево, Димитрија Туцовића бр. 74
Телефон: 013/351-016
е-пошта: mzgornjigrad@open.telekom.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР“
26101 Панчево, Максима Горког бр. 25
Телефон: 013/353-523
е-пошта: mzcentarpancevo3@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТЕСЛА“
26101 Панчево,Лава Толстоја бр. 78 б
Телефoн: 013/2515-066
е-пошта: mzteslapa@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТРЕЛИШТЕ“
26101 Панчево, Вељка Влаховића бр. 19
Телефон: 013/315-808
е-пошта: strelistemesnazajednica@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВОЈЛОВИЦА“
26101 Панчево, Трг XII Војвођанске бригаде бр. 5
Телефон: 013/366-183 mzvojlovica.pancevo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ ТАМИШ“
26101 Панчево, Улица кестенова бр. 4
Телефон: 013/2638-155
е-пошта: mzstaritamis@mts.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МЛАДОСТ“
26101 Панчево, Сремска бр. 38
Телефон: 013/372-427
е-пошта: mzmladost@mts.rs