Град Панчево|grad@pancevo.rs
Екологија2018-08-09T08:08:59+02:00

Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaći [...]

22/12/2022|

Коначна листа грађана који су остварили право на суфинансирање мера енергетске санације предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације [...]

25/11/2022|

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћин [...]

16/11/2022|

Пројекат одвајања кућног отпада О ДВА ЈА МО

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рец [...]

26/10/2022|

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број I [...]

20/10/2022|

ОБАВЕШТЕЊЕ о презентацији и јавној распарави извештаја о безбедности за ХИП Азотара доо Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14 [...]

07/10/2022|

Прелиминарна листа грађана по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Панчева за 2022.год

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова расписан је јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергет [...]

29/09/2022|

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – VI кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

05/09/2022|

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – V кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

22/08/2022|

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину

На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на те [...]

10/08/2022|
Go to Top