Град Панчево|grad@pancevo.rs
Екологија2018-08-09T08:08:59+02:00

Konačna lista građana za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji grada Pančeva

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћин [...]

16/05/2023|

ЈАВНИ ПОЗИВ за рефундирање дела средстава утрошених за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2023. годину [...]

05/05/2023|

Прелиминарна листа грађана за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу [...]

17/03/2023|

ЈАВНИ КОНКУРС за грађане/стамбене заједнице за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

На основу Закључка Градског већa града Панчева о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергиј [...]

02/02/2023|

Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaći [...]

22/12/2022|

Коначна листа грађана који су остварили право на суфинансирање мера енергетске санације предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације [...]

25/11/2022|

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћин [...]

16/11/2022|

Пројекат одвајања кућног отпада О ДВА ЈА МО

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рец [...]

26/10/2022|

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број I [...]

20/10/2022|

ОБАВЕШТЕЊЕ о презентацији и јавној распарави извештаја о безбедности за ХИП Азотара доо Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14 [...]

07/10/2022|
Go to Top