Град Панчево|grad@pancevo.rs

Екологија

Екологија2018-08-09T08:08:59+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ за рефундирање дела средстава за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2024. годину [...]

23/04/2024|

Јавни увид Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Локалног плана управљања отпадом за град Панчево и нацрта Локалног плана управљања отпадом за град Панчево

У складу са чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД П [...]

12/02/2024|

Потписан уговор у оквиру пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“

Град Панчево и УНДП потписали су уговор за реализацију пројекта „Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву“. Овај пројекат Града Панчева део [...]

22/01/2024|

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда прикључених на даљински систем грејања на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор стамбених [...]

10/11/2023|

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. Годину

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Па [...]

25/10/2023|

ЛИСТА директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

24/10/2023|

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

27/09/2023|

И З В Е Ш Т А Ј О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА, КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ VI КАМПАЊА 2023. ГОД

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- [...]

19/09/2023|

И З В Е Ш Т А Ј О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА, КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ IV КАМПАЊА 2023. ГОД

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

18/08/2023|

Јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта „Модификација инсталације за транспорт међуцикличног гасносг уља“ на „Quench“ FF и RF рајзера у РНП Панчево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад доставио је Студију о процени утицаја на животну средину пројекта “Модификац [...]

08/08/2023|
Go to Top