На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стмабено – пословних зграда

прикључених на даљински систем грејања

Предмет Јавног позива је избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда које су прикључене на систем даљинског грејања. Реализација енергетске санације предвиђена је Пројектом „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ (у даљем тексту: Пројекат) који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, Град Панчево, ЈКП “Грејање“ и Европска банка за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД).

У Буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона евра за обезбеђивање кредита за реализацију Пројекта. ЕБРД планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој Пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији Пројекта и инвестиционих грантова у износу до 20%. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30% потребних средстава за извођење радова. На основу наведеног, планира се да укупан износ бесповратних средстава за извођење радова за крајње кориснике буде најмање 50%.

Право подношења пријаве имају стамбене заједнице са територије града Панчева, које су уписане у регистар стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда, које су формиране искључиво у стамбеним и стамбено – пословним зградама, које имају изабраног управника или професионалног управника и које су прикључене на даљински систем грејања.

Документација за Јавни позив може се преузети:

Javni poziv grad Pancevo

Prilog 1 – Pojedinačna prijava

Prilog 2 – Zajednička prijava

Prilog 3 – Energetska sanacija stambenih zgrada – koncept