Радио телевизија Панчево д.о.о.

Адреса: Николе Ђурковића 1

имејл: office@rtvpancevo.rs

Редакција

имејл: desk.tv@rtvpancevo.rs
имејл: tvpancevo@yahoo.co.uk
Телефон/факс: 013 318 492

Радио Панчево

Редакција

имејл: radiopancevo@yahoo.com

Телефон/факс: 013 351 351

А.Д. „Панчевац“

Адреса: Вука Караџића, број 1

Редакција

имејл: pancevac@pancevac-online.rs
Телефон: 013 301 150;
Факс: 300 830

РТС

РТС дописништво
имејл: rtspancevo@gmail.com
Телефон: 013 342 555
Горан Јовичић, шеф дописништва
Даница Јовановић, новинар

РТВ

РТВ дописништво
Снежана Филиповић

имејл: sneza.fil@gmail.com

Александра Влајић

имејл: aleksandra.vlajic@yahoo.com

Агенција Бета / Радио Нови Сад

Драган Вукашиновић

имејл: dvukasin64@gmail.com

Агенција Бета

Марица Вуковић
имејл: betaeko@gmail.com

„Политика“

Олга Јанковић
имејл: olgaj.press@gmail.com

„Старт 013“ – јужнобанатске новине

Adresa: Улица ослобођења 21

имејл: strartpress@panet.rs

Телефони: 013 344 451; 013 331 365

„Либертатеа“ – лист на румунском језику

Адреса: Улица Жарка Зрењанина 5

имејл: redaktia@libertatea.rs
Телефони: 013 353 401; 013 346 447

„Дневник“ – новосадски дневни лист

Виолета Живков, независни новинар, дописник

имејл: violeta.zivkov611@gmail.com

„Гласник“ – банатске блог новине

Виолета Живков, независни новинар, дописник

имејл: violeta.zivkov611@gmail.com

Више о животу у граду Панчеву“Старчевачке новине“ месечник

Адреса: Моше Пијаде 12, 26232 Старчево
имејл: snovine94@hotmail.com
Телефон/факс: 013 631-144

„013 Инфо“ интернет портал

интернет презентација: 013info.rs

имејл: pa013info@gmail.com

„Панчево мој крај“ – независни интернет портал

интернет презентација: pancevo.mojkraj.rs

имејл: pancevo@mojkraj.rs