Град Панчево|grad@pancevo.rs

Заштитник грађана

//Заштитник грађана
Заштитник грађана2019-02-06T13:55:54+00:00

Заштитник грађана Града Панчева је независтан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад градске управе, посебних организација и служби Града Панчева, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Панчево, а којима су поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана је овлашћен да контролише:

  • поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о повреди одлука и других општих аката органа Града Панчева;
  • законитост, правилност и ефикасност рада органа управе Града Панчева;

Поступак који Заштитник грађана води је бесплатан за подносиоца притужбе. Притужба се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.

Документа:

Величина слова
Контраст