Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина – документа

//Урбанизам и грађевина – документа
Урбанизам и грађевина – документа 2018-05-17T09:55:43+00:00

Пдф логоВише о обједињеној процедури за издавање грађевинских дозвола можете видети на порталу Грађевинске дозволе

Корисни линкови:


Фол стрелПланови на јавном увиду


Фол стрелСтатистика издавања дозвола за градњу


Фол стрелПриступ информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура


Фол стрелУпутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађане


Фол стрел

Правилници у области грађевинарства


Фол стрелПрописи у области грађевинарства


Документи:


Пдф лого

Важећа планска документација за град Панчево


Пдф логоОбавезујућа инструкција о поступању у обједињеној процедури


Пдф логоПравилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, “Сл. гласник РС”, бр. 113/2015, 96/2016 i 120/2017.


Пдф лого

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, “Сл. гласник РС”, бр.120/2017 od 30.12.2017. године, а ступио је на снагу 31.12.2017.


Пдф логоУредба о локацијским условима, “Сл. гласник РС”, 35/2015, 114/2015 i 117/2017.


Пдф логоУредба о изменама и допунама уредбе о локацијским условима, “Сл. гласник РС”, 117/2017 od 27.12.2017. године, а ступила је на снагу 4.1.2018.


Пдф лого

Корисничко упутство за Администраторе у Организацији


Пдф лого

Упутство о форматима електронских докумената


Пдф логоПреглед најчешћих грешака подносиоца захтева у обједињеној процедури


Пдф логоТаксе и накнаде у обједињеној процедури за 2018. годину


Пдф логоТрошкови издавања техничких услова Србијагас


Пдф логоЕПС ценовник услуга


Лого ЈпгШематски приказ обједињене процедуре


Величина слова
Контраст