Више о обједињеној процедури за издавање грађевинских дозвола можете видети на порталу Грађевинске дозволе

Корисни линкови:

Фол стрел

Приступ информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура


Фол стрелУпутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађане


Фол стрел

Правилници у области грађевинарства


Фол стрел

Прописи у области грађевинарства


Документи:

Пдф лого

Важећа планска документација за град Панчево


Пдф лого

Администрација корисника у надлежном органу у оквиру система обједињене процедуре


Пдф лого

Корисничко упутство за Администраторе у Организацији


Пдф лого

Упутство о форматима електронских докумената


Пдф лого

Преглед најчешћих грешака подносиоца захтева у обједињеној процедури


Пдф лого

Накнада за услуге централне евиденције обједињених процедура


Пдф лого

Таксе за издавање локацијских услова


Пдф лого

Таксе за издавање грађевинске дозволе, решења по члану 145, пријаву радова и употребне дозволе


Пдф лого

Таксе за подношење захтева и издавање пријаве радова


Пдф лого

Таксе за пријаву завршетка израде темеља


Пдф лого

Таксе за пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу


Пдф лого

Таксе за прикључење објекта на инфраструктуру


Пдф логоТрошкови издавања техничких услова Србијагас


Пдф логоЕПС ценовник услуга


Лого ЈпгШематски приказ обједињене процедуре