Пдф логоВише о обједињеној процедури за издавање грађевинских дозвола можете видети на порталу Грађевинске дозволе

Корисни линкови:

Фол стрелПланови на јавном увиду


Фол стрелПриступ информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура


Фол стрелУпутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађане


Фол стрел

Правилници у области грађевинарства


Фол стрел

Прописи у области грађевинарства


Документи:

Пдф лого

Важећа планска документација за град Панчево


Пдф логоПравилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, „Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 i 120/2017.


Пдф лого

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, „Сл. гласник РС“, бр.120/2017 od 30.12.2017. године, а ступио је на снагу 31.12.2017.


Пдф логоУредба о локацијским условима, „Сл. гласник РС“, 35/2015, 114/2015 i 117/2017.


Пдф логоУредба о изменама и допунама уредбе о локацијским условима, „Сл. гласник РС“, 117/2017 od 27.12.2017. године, а ступила је на снагу 4.1.2018.


Пдф логоАдминистрација корисника у надлежном органу у оквиру система обједињене процедуре


Пдф лого

Корисничко упутство за Администраторе у Организацији


Пдф лого

Упутство о форматима електронских докумената


Пдф лого

Преглед најчешћих грешака подносиоца захтева у обједињеној процедури


Пдф лого

Таксе и накнаде у обједињеној процедури за 2018. годину (08/01/2018)


Пдф логоТрошкови издавања техничких услова Србијагас


Пдф логоЕПС ценовник услуга


Лого ЈпгШематски приказ обједињене процедуре