Више о обједињеној процедури за издавање грађевинских дозвола можете видети на порталу Грађевинске дозволе

Корисни линкови:

Фол стрелПланови на јавном увиду


Фол стрелПриступ информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура


Фол стрелУпутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађане


Фол стрел

Правилници у области грађевинарства


Фол стрел

Прописи у области грађевинарства


Документи:

Пдф лого

Важећа планска документација за град Панчево


Пдф лого

Администрација корисника у надлежном органу у оквиру система обједињене процедуре


Пдф лого

Корисничко упутство за Администраторе у Организацији


Пдф лого

Упутство о форматима електронских докумената


Пдф лого

Преглед најчешћих грешака подносиоца захтева у обједињеној процедури


Пдф лого

Таксе и накнаде у обједињеној процедури за 2017. годину (промењене таксе)


Пдф логоТрошкови издавања техничких услова Србијагас


Пдф логоЕПС ценовник услуга


Лого ЈпгШематски приказ обједињене процедуре