Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси и јавни позиви

//Конкурси и јавни позиви
Конкурси и јавни позиви2018-08-09T08:31:10+02:00

Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације града Панчева у Панчеву на мандатни период од четири године

1.) Услови које кандидат мора да испуњава: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће усло [...]

17/04/2019|

Конкурс за су/финансирање пројеката у области заштите од пожара за 2019. годину

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Закона о заштити од пожара („Сл. гл [...]

09/04/2019|

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години

Град Панчево расписује: Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години Послодавци који припадају приватно [...]

01/04/2019|

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2019. години

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују: Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна [...]

01/04/2019|

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне наставе“ у 2019. години

Град Панчево расписује: Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: [...]

01/04/2019|

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2019. години

Град Панчево расписује: Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословањ [...]

01/04/2019|

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2019. години

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују: Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица [...]

01/04/2019|

Јавни позив студентима за учешће у мери “Студентска летња пракса” у 2019. години

Град Панчево расписује: Јавни позив студентима за учешће у мери “Студентска летња пракса” у 2019. години Студентска летња пракса намењена је студентим [...]

01/04/2019|

Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање у 2019. години

Град Панчево расписује: Јавни позив  за доделу субвенције почетницима у бизнису - самозапошљавање у 2019. години Субвенција за самозапошљавање предста [...]

01/04/2019|

Јавни конкурси за доделу бесповратних средстава за подршку развоју туризма у 2019

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију посл [...]

29/03/2019|
Величина слова
Контраст