Град Панчево|grad@pancevo.rs
Конкурси и јавни позиви2018-08-09T08:31:10+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у до [...]

15/07/2021|

Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021 годину Програм Министарства за бригу [...]

07/07/2021|

Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години

Градоначелник града Панчева је Решењем број II-06-020-2/2021-614 од 27.05.2021. године  прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оц [...]

07/06/2021|

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години Програм [...]

07/06/2021|

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021. години

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021.години Мера активне политике запошљавања Стру [...]

07/06/2021|

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ И ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2021. ГОДИНИ

На основу Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недост [...]

02/06/2021|

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање [...]

02/06/2021|

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Одл [...]

02/06/2021|

Јавни позив за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског кућног гасног прикључка у 2021.год

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2021. годину [...]

28/05/2021|
Go to Top