Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси и јавни позиви

Почетна/Локална самоуправа/Конкурси и јавни позиви
Конкурси и јавни позиви2018-08-09T08:31:10+02:00

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градском правобранилаштву града Панчева

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члана 3. Уредбе о интерном конкурсу и Решења о попуњавањ [...]

13/01/2020|

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 9 [...]

10/01/2020|

Резултати Конкурса за финансирање -суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2019. години

Градоначелник града Панчева је дана 30.12.2019. године донео Решење којим је прихватио предлог (Закључак) Комисије за вредновање пројеката ромских орг [...]

31/12/2019|

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2020. годину

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (''Службени лист г [...]

23/12/2019|

Предлог Комисије за суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва за 2019. годину

Комисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Kонкурсу за су/финансирање прој [...]

20/12/2019|

Предлог листе вредновања и рангирања пристиглих програма/пројекатa по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката . . .

Предлог листе вредновања и рангирања пристиглих програма/пројекатa по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима о [...]

09/12/2019|

Јавни позив лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе . . .

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обавља [...]

05/12/2019|

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2019. години

На основу Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недост [...]

05/12/2019|

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 4. до 11. децембра 2019. године. Позивај [...]

05/12/2019|

Презентација расположивих конкурса Развојног фонда Војводине

Представници Развојног фонда Војводине из Новог Сада су 29. новембра 2019. године у Малој сали Градске управе града Панчева представили нове кредитнe [...]

03/12/2019|