Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси и јавни позиви

//Конкурси и јавни позиви
Конкурси и јавни позиви 2018-01-28T21:23:04+00:00
1204, 2018

Јавни конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2018. годину

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину («Службени лист града Панч [...]

1104, 2018

Резултати Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица – лични пратиоци у 2018. години

Градоначелник града Панчева, дана 03.04.2018. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка  Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-3 од 30.03.2018. године, па је на о [...]

2003, 2018

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незаполсена лица- лични пратиоци у 2018.години

Градоначелник града Панчева је Закључком II-06-020-2/2018-323 од 15.03.2018. године прихватио Предлог Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незаполсена лица- л [...]

803, 2018

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2018. ГОДИНИ

На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закони), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса ко [...]

1104, 2018

Резултати Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица – лични пратиоци у 2018. години

Градоначелник града Панчева, дана 03.04.2018. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка  Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-3 од 30.03.2018. године, па је на о [...]

1104, 2018

Јавни оглас за постављање фрижидера

ГРАД ПАНЧЕВО КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за избор корисника јавне површине за привремено [...]

404, 2018

Јавно надметање за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска и монтажних гаража

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбен [...]

2703, 2018

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018.години

Покрајински секретар за привреду и туризам расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне еконо [...]

 

Величина слова
Контраст