Град Панчево|grad@pancevo.rs
Конкурси и јавни позиви2018-08-09T08:31:10+02:00

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места радног места у Градској управи града Панчева

Градска управа града Панчева оглашава Јавног конкурс за попуњавање извршилачког места радног места у Градској управи града Панчева . Радно место које [...]

29/12/2021|

ЈАВНИ ПОЗИВ   лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,  ради остваривањa права на  уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2022. годину

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обавља [...]

23/12/2021|

ПОЗИВ ЗАИНТЕРСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОДРШКА ПРИ ЗАПОЧИЊАЊУ ИЛИ РАЗВОЈУ СОПСТВЕНИХ ПОСЛОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Media Release Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. • Mission to the Republic of Serbia • www.help-serbia.org.rs • www.help-ev.de Mat.br.: 17584359 • PIB 10 [...]

22/12/2021|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА  2022. ГОДИНУ

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (''Службени лист г [...]

15/12/2021|

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА  У 2021. ГОДИНИ  

На основу Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. за [...]

10/12/2021|

Резултати јавног Конкурса за су/финансирање пројеката у области културе за 2021. годину

Градоначелник града Панчева дана 07.12.2021. године донео је решење број II-06-020-03/2021-1194 којим се одобравају средства у укупном износу од 905.0 [...]

08/12/2021|

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту одлуке о општим правилима кућног реда

Јавна расправа о Нацрту одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним истамбено-пословним зградама на територији града Панчева, спроводи се у пери [...]

08/12/2021|

Листa вредновања и рангирања пристиглих програма/пројекатa за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана у 2021. години

На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана  у 2021. години, који је [...]

06/12/2021|
Go to Top