Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси и јавни позиви

Конкурси и јавни позиви2022-11-23T09:14:37+01:00

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години (Позив II)

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и ос [...]

17/11/2023|

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekata za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2023. godini

Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2023. godini koji je raspisao G [...]

13/11/2023|

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда прикључених на даљински систем грејања на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор стамбених [...]

10/11/2023|

Ј А В Н И   П О З И В за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2023/2024. годину

На основу  чл.  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), чланa [...]

01/11/2023|

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. Годину

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Па [...]

25/10/2023|

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2023. ГОДИНИ (Позив II)

На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 , 99/11-др. Закони и 44/18-др. Закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недос [...]

24/10/2023|

ЛИСТА директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ста [...]

24/10/2023|

Rezultati Konkursa za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2023. godini

Rešenje gradonačelnika broj II-06-020-2/2023-1125 od 20.10.2023. godine  za odobravanje sredstava na osnovu Predloga Komisije za vrednovanje projekata [...]

20/10/2023|
Go to Top