Град Панчево|grad@pancevo.rs
Конкурси и јавни позиви2022-11-23T09:14:37+01:00

ЈАВНИ ПОЗИВ   лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,  ради остваривањa права на  уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2023. годину

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обавља [...]

06/12/2022|

Ј А В Н И   П О З И В за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2022/2023 годину

На основу  чл.  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), чланa [...]

02/12/2022|

Коначна листа грађана који су остварили право на суфинансирање мера енергетске санације предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације [...]

25/11/2022|

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekata za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2022. godini

Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2022. godini koji je raspisao G [...]

25/11/2022|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА  2023. ГОДИНУ

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (''Службени лист г [...]

22/11/2022|

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћин [...]

16/11/2022|
Go to Top