Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava: inspektor naplate I, u zvanju savetnika, za jednog izvršioca, u Sekretarijatu za poresku administraciju

Dokumentacija:

Tekst internog konkursa

obrazac-Prijava-na-konkurs

Materijali za pripremu- RM 169 inspektor naplate I