Труднице могу остварити право на коришћење посебних паркиралишта на територији Града, без плаћања локалне комуналне таксе, подношењем захтева Агенцији за саобраћај Градске управе града Панчева.

Формулар са неопходном документацијом предаје се на шалтеру број 1. и 2. Градског услужног центра.

Преузмите: захтев за бесплатно паркирање возила.

За додатне информације можете се обратити Агенцији за саобраћај Градске управе града Панчева на контакт телефон: 013/308-713 и 013/308-781.