АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

Агенција за саобраћај врши стручне, управне и друге послове у области саобраћаја и саобраћајних комуникација, односно послове управљања саобраћајем на територији града Панчева који се односе на:

 • развој и унапређење развоја мирујућег (стационарног) саобраћаја;
 • управљање, обнову и развој јавног превоза путника на територији Града;
 • повећање безбедности саобраћаја, нарочито пешачког и бициклистичког саобраћаја;
 • смањење коришћења енергије, аерозагађења и буке;
 • утврђивање режима и техничку регулацију саобраћаја;
 • развој система управљања саобраћајем;
 • праћење и анализу транспортног тржишта;
 • развој превоза у водном, железничком и ваздушном саобраћају;
 • видео надзор у саобраћају;
 • стручне и друге послове за потребе Координационог тела за безбедност саобраћаја; и
 • друге послове у области саобраћаја и стратегије његовог развоја у складу са законом, Статутом града, другим прописима и државном стратегијом у области развоја саобраћаја.

Директор Aгенције за саобраћај
Петар Живковић, дипл. инж. саобраћаја
Канцеларија: 307
Телефон: 013/308-713
Е-пошта: petar.zivkovic@pancevo.rs

Документи: