Град Панчево|grad@pancevo.rs

Саобраћај

//Саобраћај
Саобраћај 2018-02-05T15:36:27+00:00

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Одељење за саобраћај је део Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе. Одељење врши стручне, управне и друге послове у области саобраћаја и саобраћајних комуникација на територији града Панчева, односно послове који се односе на:

 • техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама;
 • одређивање привремених и трајних режима саобраћаја на општинским путевима и улицама;
 • развој и унапређење мирујућег (стационарног) саобраћаја;
 • управљање, обнову и развој јавног превоза путника на територији Града;
 • праћење и анализу транспортног тржишта;
 • повећање безбедности саобраћаја, нарочито пешачког и бициклистичког саобраћаја;
 • развој система управљања саобраћајем;
 • издавање сагласности на саобраћајне пројекте и оверавање пројеката периодичног одржавања јавних путева;
 • издавање такси дозвола и потврда о погодности возила за обављање такси превоза путника;
 • издавање одобрења за заустављање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања;
 • издавање паркинг картица за труднице и паркинг карата за особе са инвалидитетом;
 • издавање сагласности за одржавање спортских или других приредби на путу;
 • стручне и друге послове за потребе Координационог тела за безбедност саобраћаја;
 • друге послове у области саобраћаја и стратегије његовог развоја, у складу са законима, Статутом града, градским одлукама, другим прописима и државном стратегијом у области развоја саобраћаја.

Радом Одељења за саобраћај руководи шеф Одељења
Одељење за саобраћај, Градска управа града Панчева, III спрат
Канцеларије: 307 и 308
Телефони: 013/308-713, 013/308-781
Е-пошта: odeljenjezasaobracaj@pancevo.rs

Документа/обрасци:

Величина слова
Контраст