ИмеВеличинаДатум
Стратегија развоја СО Панчево963.6 KB2007/03/05
Стратегија бриге о младима254.4 KB2007/06/26
План инвестиција града Панчева755.7 KB2008/12/03
Стамбена стратегија града Панчева676.0 KB2008/12/18
Стратегија за друштвену интеграцију рома401.4 KB2008/12/18
Локални акциони план избеглих и интерно расељених лица 2009-20013690.2 KB2009/12/17
Стратегија културног развоја1.8 MB2010/08/24
Стратегија развоја спорта110.6 KB2010/10/29
Акциони план - Културни развој207.4 KB2011/02/16
Стратегија приступачности јавних објеката2.1 MB2012/03/01
Акциони план - Роми449.5 KB2013/03/14
Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева469.0 KB2013/08/11
Локални акциони план - Ромкиње600.6 KB2014/02/11
Локални акциони план запошљавања178.7 KB2014/04/02
Стратегија бриге о младима града Панчева710.2 KB2015/02/20
План капиталних инвестиција 20171.6 MB2016/04/04
План капиталних инвестиција прва измена 2015-20173.4 MB2016/04/04
Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016-2020735.8 KB2016/04/25
Акциони план развоја спорта у граду Панчеву за период од 2016. 2018. године659.1 KB2016/04/25
Програм развоја спорта града Панчева од 2015. - 2018.832.6 KB2017/01/16
Правилник о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева59.4 KB2017/03/01
Стратегија комуникације града Панчева 2017-20201.5 MB2017/08/22
АНЕКСИ Стратегија комуникације града Панчева 2017-20201.4 MB2017/08/22
План капиталних инвестиција града Панчева 2018-2020 са закључком градског већа и скупштине3.1 MB2018/01/12
Акциони план за унапређење образовања на териротији града Панчева од 2018. - 2020. године3.0 MB2018/08/15
Извештај о реализацији плана капиталних инвестиција 2015-2017 - прва измена и допуна1.1 MB2018/09/05
Локални акциони план за запошљављње града Панчева за 2019. годину14.0 MB2019/02/21
Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2018. годину5.1 MB2019/02/25
Измене и допуне Локалног акционог плана за запошљавање града Панчва за 2018. годину 1.8 MB2019/02/25
Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2017. годину4.6 MB2019/02/25
Измене локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину1.2 MB2019/02/25
Стратегија Безбедности Саобраћаја Града Панчева За Период 2019-20232.0 MB2019/05/15
Акциони план стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2015 годину501.2 KB2019/06/20
Акциони план стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2016 годину са Закључком Градског већа793.1 KB2019/06/20
Акциони план стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2017 годину са Закључком Градског већа814.7 KB2019/06/20
Акциони план стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2018 годину са Закључком Градског већа786.6 KB2019/06/20
Град Панчево Стратегија привлачења инвестиција 2019-20232.6 MB2019/07/16
Акциони план стратегије развоја града Панчева 2014-2020 за 2019 годину са Закључком Градског већа1.3 MB2019/10/08
Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, са закључком Скупштине о усвајању6.9 MB2019/10/10
Измене и допуне Локалног акционог плана за запошљавање града Панчва за 2019. годину 937.7 KB2019/11/15
Извештај о реализацији плана капиталних инвестиција 2018-2020 за 2018. годину333.3 KB2019/12/09
Измена Локалног акционог плана града Панчева за 2019. годину2.2 MB2019/12/19
Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева2020-20276.9 MB2020/01/13
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА26.8 KB2020/11/06
Измене Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. годину6.5 MB2021/12/22
Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2022. годину 39.8 MB2022/04/14
План развоја Анекс 2796.2 KB2022/08/16
План развоја Анекс 11.8 MB2022/08/16
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB2022/08/16
Strategija Upravljanja Rizicima 2022 Do 2025- Final241.3 KB2022/10/10
Измена Локалног акционог плана за запошљавање за 2022. годину8.8 MB2022/11/02
Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2023. годину 49.5 MB2023/03/20