Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне службе

//Јавне службе
Јавне службе2018-08-15T13:00:46+00:00

Послови у области личног стања грађана се односе на промену личног имена грађана, исправку података у матичним књигама, накнадни упис и поништавање основног уписа у матичним књигама, дозволу за склапање брака преко пуномоћника, дозволу увида у матичне књиге, дозволу за склапање брака ван службених просторија, издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству и потврде о породичном стању за употребу у иностранству.

Поднесци из области личног стања грађана подносе се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Контакт особа:
Ивана Вемић
е-пошта: ivana.vemic@pancevo.rs

Овде можете преузети сва документа која су везана за лична стања грађана:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Накнадни упис у Матичну књигу рођених44.0 KB357
Промена личног имена36.9 KB406
Потврда о породичном стању за употребу у иностранству26.1 KB394
Накнадни упис у Матичну књигу умрлих24.4 KB330
Промена личног имена детета37.4 KB204
Исправке података у матичним књигама41.5 KB161
Потврда о издржавању за употребу у иностранству24.1 KB147

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789
На овим услужним местима обављају се следећи послови
• Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
• Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
• Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
• Усмена обавештења

Овде можете преузети сва документа која су везана за пријемну канцеларију.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Потврда о животу32.8 KB336
Радне књижице41.5 KB310
Овера потписа, рукописа и преписа51.2 KB187

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и користи се искључиво у циљу спровођења избора или изјашњавања грађана на референдуму.
У бирачки списак града Панчева уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града Панчева.

Посебан бирачки списак националне мањине је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право.
Припадници националне мањине уписују се у Посебан бирачки списак националне мањине када испуне опште услове за стицање бирачког права, подношењем захтева за упис у Посебан бирачки списак.

Увид у Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак националне мањине може се извршити непосредно у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, 26101 Панчево, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820

e-mail: birackispisak@pancevo.rs

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Увид у Посебан бирачки списак националне мањине може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе  www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Посебан бирачки списак националне мањине35.3 KB750
Јединствени бирачки списак39.4 KB167
Величина слова
Контраст