Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za finansijsko- analitičke poslove u oblasti javnih službi, boračko- invalidske zaštite i finansijske podrške porodici sa decom – jedan izvršilac

Dokumentacija:

Tekst internog konkursa

obrazac-Prijava-na-konkurs

Materijali za pripremu- RM 60 finansijsko analiticki poslovi u oblasti javnih sluzbi