Град Панчево|grad@pancevo.rs
Екологија2018-08-09T08:08:59+02:00

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – V кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

22/08/2022|

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину

На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на те [...]

10/08/2022|

Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Панчева

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинс [...]

10/08/2022|

Резултати о квалитету површинских вода

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- [...]

05/08/2022|

Јавни увид у Нацрт плана квалитета ваздуха у Aгломерацији „Панчево“ за период 2022-2027. године

У складу са чланом 7. Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине („Службени гласник Републике Ср [...]

22/07/2022|

Квалитет површинских вода града Панчева за купање и рекреацију – I кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-40 [...]

08/07/2022|

Прелиминарна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Панчева

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинс [...]

07/07/2022|

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Панчева

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број [...]

09/06/2022|

Јавни позив за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског кућног гасног прикључка за 2022.годину

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2022. годину [...]

02/06/2022|
Go to Top