Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске-граница Мађарске

Уредба
Текст Просторног плана