Оглас I круг 2021.

Образложење уз Оглас

Закључак цене

Сагласност на Оглас

Линк за пријаву

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid

Апликација Дигитално јавно надметање-корисничко упутство