Ове године Управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта: https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid

Обавештење за јн 428

Оглас 2020 II круг – потписан

Панчево сагласност на Оглас II круг

Корисничко упутство – дигитално надметање

Закључак цене II круг

Образложење уз Оглас

Захтев за сагласност за оглас