Оглас II krug 2021.

Образложење уз Оглас II круг 2021.

Закључак цене II круг 2021.

Сагласност на Оглас II круг 2021.

Линк за пријаву

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid

Апликација Дигитално јавно надметање-корисничко упутство