Оглас II круг 2022.

Груписана јавна надметања

Сагласност на Оглас II круг

Образложење уз Оглас II круг

Закључак цене II круг

Линк за пријаву

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid/

Апликација Дигитално јавно надметање-корисничко упутство